174. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Kristus?Tu redzi arhīvu par atslēgu vara un bikts

Kā jānoris grēksūdzes sakramentam?

Grēksūdzes sakraments noris caur apsolījumu: “Es tev došu savas valstības atslēgas” (Mt.16:19; Jņ.20:22-23).

Kā jānoris grēksūdzes sakramentam?

Lasīt tālāk »Grēkotāju sasaistīšana

Kā draudze sasaista grēkotājus?

Lasīt tālāk »


Ko tad, ja kāds atklāti grēko?

Kas ir atklāta grēcinieka bikts?

Lasīt tālāk »


Grēkotāju atšķiršana

Kuri ir neatgrieztie grēcinieki?

Lasīt tālāk »