183. Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?


Arī jūs esat līdzvainīgs!

Vairums cilvēku, domājot par Kristus krustāsišanu, nosoda šausmīgās ciešanas, kurām Viņu pakļāva Poncijs Pilāts un romiešu kareivji. Taču tādejādi viņi pilnībā pārprot Kristus krustāsišanas jēgu.

arī jūs esat līdzvainīgs

Jēzu nepiespieda mirt Romas vietvaldis un viņa kareivji. Jēzus cieta un mira pa mūsu grēkiem. Tātad arī jūs esat līdzatbildīgs Viņa nāvē! Debesu Tēva mīlestība ir tik neizmērojama, ka visus mūsu grēkus Viņš uzkrāvis Savam Dēlam. Tā rezultātā “Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības” (Ef.1:7).

Nākamreiz, uzlūkojot krucifiksu, nedomājiet par to, ko Kristum nodarījuši citi, bet gan par to, ko esat nodarījis jūs pats! “Šo pašu Jēzu.. jūs esat situši krustā” (Ap.d.2:36).

Uzlūkojot krustu, kristiešiem būtu acumirklī jāatceras par Savu līdzatbildību Kristus nāvē! Ir pienācis laiks mainīt jūsu domāšanu. Savas lielās mīlestības un mūsu pestīšanas dēļ Dievs ir uzlicis visus mūsu grēkus Jēzum. “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz Savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam” (Jes.53:5–6).

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.