73. Kad notiek grēks pret piekto bausli?


Kristus – lielākais grēcinieks no visiem

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkam miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. [1.Pēt.2:24]

Kristus - lielākais grēcinieks no visiem

Visi pravieši jau iepriekš garā redzējuši, ka Kristus kļūs lielākais grēcinieks no visiem, kas dzīvojuši šajā pasaulē.

Tā kā Kristus ir upuris par visas pasaules grēkiem, pie krusta Viņš nav tas Cilvēks, kas grēka nepazina un bija bez vainas. Viņš vairs nav Dieva Tēva Dēls godībā, bet grēcinieks – neilgu laiku palikdams Dieva atstāts, viņš nes uz saviem pleciem visu cilvēku grēkus: tos, ko darījis Sv. Pāvils, būdams Dieva zaimotājs, vajātājs un varmāka, tos grēkus, ko darījis Sv. Pēteris, noliegdams Kristu, tāpat arī Dāvida grēkus, ko tas darījis, kļūdams laulības pārkāpējs un slepkava, kura dēļ Tā Kunga vārds tika zaimots pagānu vidū.

Īsi sakot: Kristus ir Cilvēks, kas Savā miesā nesis un Sev uzkrāvis visus grēkus, ko darījuši visi cilvēki visā pasaulē – visi, kas kādreiz dzīvojuši, dzīvo šajā laikā un dzīvos nākotnē. Ne tādēļ, ka Viņš pats būtu šos grēkus darījis, bet tādēļ, ka ņēmis tos no mums, kas esam grēkojuši, lai samaksātu par mūsu grēkiem ar Savām asinīm.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.