317. Vai var [vai vajag] kristīties vēlreiz?


Jēzus tika padarīts par grēku

Tas Kungs “uzkrāva visus mūsu grēkus viņam” (Jes.53:6). Mūsu dēļ Viņš tika padarīts par grēku (2.Kor.5:21). Kādi vārdi! Oriģināltekstā patiešām sacīts “darījis par grēku”, nevis tikai “grēka upuri”.

Jēzus tika padarīts par grēku


Tas nozīmē, ka Viņš tik ļoti bija visas pasaules grēku apņemts, ka Viņu pašu varēja saukt par grēku, kā rakstījis norvēģu bīskaps Peters Birkelands:

“Viņš tika padarīts par grēku, tā ka Dievs Viņā neko citu neredzēja kā absolūtu grēku. Dievs padarīja Viņu par grēka masu, pret ko vērsa visu sodu, dusmas, elles liesmas, pret mums vērstās sātana pretenzijas, lai visa grēka vaina būtu apkopota vienā punktā, jo visi grēki bija savākti Viņā un Viņš kļuva par mājokli, vietu un telpu visas pasaules grēkam.”

Jebšu kā M. Luters saka:

“Kad žēlsirdīgais Tēvs visus mūsu grēkus uz-krāva Dēlam, Viņš sacīja: Tu būsi tas, kas ir bijuši un ir visi cilvēki no laiku sākuma līdz galam. Tu būsi grēcinieks, kas ņēma aizliegto augli paradīzē. Tu būsi Dāvids, kas pārkāpa laulību un kļuva par slepkavu. Tu būsi Pāvils, kas vajāja, zaimoja un bija varmāka. Īsi sakot, Tu būsi tas, kas bijuši visi cilvēki, it kā Tu būtu darījis visu cilvēku grēkus. Tagad domā, kā par to samaksāsi un gandarīsi!”

Starpnieks uzņēmās nest visas pasaules grēku, un pār Viņu nāca visas pasaules lāsts – visas dusmas, nežēlastība un sāpes, ko pelnījuši visas pasaules grēki.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.