281. Cik bieži mums ir vajadzīga lūgšana pēc grēku piedošanas?


Neviena asara nenotek par velti

Kristus nav nācis pasaulē, ne lai mēs viņu aptvertu, bet lai mēs viņam pieķertos, lai Viņš mūs ierautu milzīgajā augšāmcelšanās norisē. Lai mēs ļaujamies, ka mums tiek teikts, sacīts visā neaptveramībā: jūs esat nomiruši, un tomēr esat augšāmcēlušies! Jūs esat tumsībā, un tomēr esat gaismā. Jums ir bailes, un tomēr jūs varat priecāties.


Mata platumā cieši kopā ir šīs nesavienojamās lietas, tik cieši kopā, cik cieši kopā ir šīs abas pasaules, mūsu pasaule un Dieva pasaule. ..

Mūsu redzamā pasaule ar saviem priekiem un panākumiem, ar savām rūpēm, raizēm un skumjo nepaklausību – svēta un nesodāma un pilnīga Jēzus Kristus dēļ, tā atrodas šajā apslēptajā Dieva pasaulē Visuvarenā acu priekšā, tagad un rīt, un visā mūžībā.

Un neviena asara nenorit par velti un neviena nopūta nepaliek nesadzirdēta, neviena sāpe nepaliek neievērota un neviena gavile nav pazaudēta.

Redzamā pasaule pār visu to pārsoļo brutāli un bezsirdīgi. Bet žēlastības, žēlsirdības un lielas labestības vadīts, Dievs savāc mūsu degošo un kvēlojošo dzīvi… Mūsu patiesā dzīve ir apslēpta, bet tā ir stingri pamatota mūžībā.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.