156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?


Bez Kristus nav iespējams saņemt Svēto Garu

“Tikai viņi, kas apgraizīti, paši netur bauslību, bet prasa, lai jūs pieņemtu apgraizīšanu, ka viņi ar to, kas noticis pie jūsu miesas, varētu lepoties.” [Gal.6:13]

Bez Kristus nav iespējams saņemt Svēto Garu

Tas ir, it kā apustulis gribētu sacīt: redziet, es jums parādu un attēloju, kādi ir šie jūsu skolotāji.

Kaut arī ārēji, ar darbiem un ceremonijām viņi pilda Bauslību, tomēr, šādi pildīdami, viņi to nepilda, jo bez Svētā Gara Bauslība nav piepildāma. Savukārt bez Kristus nav iespējams saņemt Svēto Garu, un, kur nav Svētā Gara, tur mājo un paliek nešķīsts gars, kas nicina Dievu un meklē savu godu. Tādēļ viss, ko viņi dara, šķietami pildīdami Bauslību, ir divkāršs grēks.

Tas pats ir sakāms arī par pārējiem Bauslības darbiem, kurus viņi dara. Kas ārpus Kristus dara darbus, lūdz, cieš, utt., tas strādā, lūdz un cieš veltīgi, jo “viss, kas nenāk no ticības, ir grēks” (Rom. 14:23). Tā nu nav nekāda labuma, ja kāds tikai ārēji tiek apgraizīts, gavē, lūdz, bet iekšēji ir un paliek žēlastības, grēku piedošanas, ticības un Kristus nicinātājs, lepnā paļāvībā uz sevi pašu dižojas ar savu taisnību.

Ko viltus apustuļi ir nodomājuši panākt, prasīdami, lai jūs apgraizītos?

Lai nelietīgi izmantotu jūsu miesu sava goda vairošanai, par mūžīgu postu jūsu dvēselēm, jo labums, ko viņi šādi saņemtu, Dieva priekšā ir jūsu pazušana, bet pasaules priekšā. — tas, ka viņi var lepoties kā jūsu skolotāji, bet jūs — viņu skolnieki.

Viņiem nav Svētā Gara Vārda, tādēļ nav iespējams, ka jūs no viņu pasludinājuma saņemtu Svēto Garu. Viņi tikai vingrina jūsu miesu, darīdami jūs par darbu svētajiem, kas jums neatnes neko vairāk, vien veltīgas pūles un pazušanu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.