Ieskaties

3 komentāri par “Vai pasaules gals pienāks jau šogad?

 1. Atļaušos piebilst, ka tiešām neviens nezina, kad būs pasaules gals, izņemot pašu Dievu. Bet tas nenozīmē, ka tas nav ļoti tuvu vai nebūs manas dzīves laikā.

  Tas kā fakts nav jāatliek uz pārāk tālu nākotni izliekoties, ka tas uz mani vispār neattiecas, jo Jēzus saka: “Lai jūsu gurni ir apjozti, un jūsu lāpas lai deg: esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs… esiet gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat.” [Lk.12:35,36,40]

 2. Kristus vēsts par pasaules galu ir pilnīgi skaidra: atgriezies no grēkiem un esi nomodā! “Ja tu nebūsi nomodā, Es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā Es nākšu pār tevi.”(Atkl.3:3).

 3. …mācekļi piegāja pie Viņa(Jēzus) atsevišķi un sacīja: “Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs Tavas atnākšanas un pastarā laika zīme?”…

  Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: “Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt…un …”Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ…

  …jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu…
  …tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās…
  …daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs…
  …daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils…
  …netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs…
  …evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē…
  …jūs redzēsit izpostīšanas negantību stāvam svētā vietā…
  …būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs…
  …jums sacīs: redzi, še (tur/tuksnesī/kambaros) ir Kristus…
  …uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus…
  …saule aptumšosies…
  …mēness nedos sava spīduma…
  …zvaigznes kritīs no debesīm un debess stiprumi kustēsies…
  …Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm…
  …visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram…

  Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt…

  Debess un zeme zudīs, bet Mani(Jēzus) vārdi nekad nezudīs.

  Bet dienu un stundu neviens nezina, [ne debesu eņģeļi, ne Dēls] kā vien Tēvs.

  Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.

  Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. [Mt. 24:3-51]

Atbildēt