181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?


Palikt tikliem

Kas jādara, lai būtu tikliem vārdos?

tikliem vārdiem


Mums ir jāvairās no jebkurām nešķīstām runām, nepieklājīgiem izteicieniem, piezīmēm, un allaž jātiecas, lai runa būtu šķīsta, tīkama un pieklājīga.

Nepievilieties: ļauna sabiedrība samaitā krietnus tikumus. [1.Kor.15:33]

Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas pievilcīgs un apbrīnojams – kas saistīts ar tikumus un ir slavējams! [Fil.4:8]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.