164. Ko tu par sevi apliecini pirmajā ticības loceklī?


Patiesi ticīgie nav liekuļi

“Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām.” [Gal 5:22-24]

patiesi ticīgie nav liekuļi


Pāvils rotā šos kristīgos tikumus ar cienīgāku vārdu, nosaukdams tos par Gara augļiem, jo tie nes ļoti lielu labumu un augļus – tie, kas ir rotāti šādiem tikumiem, dod godu Dievam, mudinādami arī citus turēties pie Kristus mācības un ticēt Viņam.

“Pret tādām lietām nav bauslības” [Gal 5:23] un arī 1.Tim.1:9 apustulis saka: “Bauslība nav dota taisnam.” Taisnais dzīvo tā, ka nav nepieciešams, lai Bauslība viņu spiestu, dzītu un mudinātu – viņš labprātīgi, bez Bauslības spaidiem dara to, ko Bauslība prasa.

Ticībā viņi ir saņēmuši Svēto Garu, kas neļauj palikt bezdarbībā. Kad miesa pretojas, viņi staigā Garā. Tā kristietis iekšēji, ar ticību piepilda Bauslību, jo Kristus ir Bauslības gals, un, kas Viņam tic, tas ir taisns; ārēji viņš to pilda ar darbiem un grēku piedošanu.

Visa šī Rakstu vieta, kas runā par darbiem, parāda, ka patiesi ticīgie nav liekuļi. Tāpat arī jūt sevī tieksmi uz dusmām, skaudību, nepacietību, nešķīstību, kā arī citas ļaunas tieksmes, kurām viņi tomēr neseko.

Viņi sit krustā savu miesu ar visām tās kaislībām un kārībām, bet arī, staigādami Garā, tas ir, atcerēdamies Dieva draudus par bargo sodu, kāds jāsaņem grēkam. Tā ticīgie, bruņojušies ar Vārdu, ticību un lūgšanu, nepaklausa miesas kārībām.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.