88. Vai saderināšanās uzliek pienākumu?


Kad sākas mūžīgā dzīvība?

“Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. [..] Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.” [Jņ.3:18, 36]

Kad sākas mūžīgā dzīvība?


Kad sākas mūžīgā dzīvība? Daudzi domā, ka mūžīgā dzīvība sākas pēc nāves, kad mēs stāsimies Dieva priekšā un saņemsim spriedumu – vai nu glābšanas, vai pazudināšanas spriedumu. Bet mūžīgā dzīvība – tā būs godība debesīs.

Jēzus runā citādi. Viņš apgalvo, ka mūžīgā dzīvība sākas jau šeit un tagad – šīs īsās dzīves laikā, ko pavadām zemes virsū. “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība.” Savā Augstā priestera lūgšanā Jēzus saka: “Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un To, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” (Jņ. 17:3).

Jēzus māca, ka mūsu izšķirošā stunda sit jau šīs dzīves laikā un jau tagad tiek pasludināts spriedums. Cilvēks, kas netic Jēzum, spriedumu jau ir saņēmis un stāv zem Dieva dusmām. Pēdējais lielais spriedums tikai apstiprinās to, kas bija skaidrs jau iepriekš – cilvēks ir pazudis.

Bet visiem, kas tic Jēzum, mūžīgā dzīvība pieder jau šeit un tagad. Ticīgs cilvēks savu grēku dēļ neiet pazušanā un nestāv zem Dieva dusmām, bet dzīvo Viņa mīlestībā un žēlastībā Jēzus Kristus nopelna dēļ.

Jēzus saka: “Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā” [Jņ.5:24].

Ja cilvēki to saprastu, viņi neatliktu uz vēlāku laiku savu atgriešanos un izlīgumu ar Dievu, jo apzinātos, ka laiks ir īss. Pagaidām tev vēl ir dāvāts dārgs žēlastības laiks, kad vari tuvoties Dieva piedodošajai sirdij un saņemt žēlastību Jēzus nopelna dēļ.

Būsim apdomīgi, lai netiekam šķirti no Jēzus kopības tajā dienā, kad šī pasaule būs jāpamet!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.