5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?


Vai mīlestība sniedz taisnību?

Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. [Gal.5:16]

Vai mīlestība sniedz taisnību


Te Pāvils it kā sacītu: es neesmu aizmirsis diskusiju par ticību un neatsaucu iepriekš sacīto, lai gan tagad mudinu jūs mīlēt citam citu un saku, ka mīlestībā tiek piepildīti visi baušļi. Mans uzskats ir pilnīgi tāds pats, kā iepriekš. Tādēļ, lai jūs mani pareizi saprastu, es piebildīšu: “Staigājiet Garā!”

Kaut arī Pāvils šajā vietā ir runājis ļoti tieši un skaidri. tomēr tas sofistiem nav palīdzējis. No Pāvila izteikuma [Rom.13:10]: “Mīlestība ir bauslības piepildījums”, ko šie ļaudis ir nepareizi sapratuši. viņi ir secinājuši: ja mīlestība ir Bauslības piepildījums, tad mīlestība ir taisnība, un mēs esam taisni tad, ja mīlam.

Šie jaukie ļaudis secinājumus no vārdiem pārnes uz darbiem, no mācības jeb pavēlēm uz dzīvi šāda veidā: Bauslība pavēl mīlestību, tātad tai uzreiz jāparādās darbos. Tas ir ļoti neatbilstos secinājums. ja kāds izmanto baušļus. lai pierādītu darbus un izdara secinājumus par darbiem.

Mums gan ir jāpilda Bauslība un ar tās piepildījuma palīdzību jātiek attaisnotiem, taču šeit mums ceļā stājas grēks. Bauslība gan paredz un pavēl mums mīlēt Dievu no visas sirds utt., tāpat arī – savu tuvāko kā sevi pašu, taču tas, ka tā ir rakstīts nenozīmē, ka tā notiek, proti, ka Bauslība prasa mīlestību, tātad mēs mīlam. Šajā pasaulē neatradīsi nevienu cilvēku, kurš mīlētu Dievu un savu tuvāko tā kā Bauslība prasa.

Nākamajā dzīvē. kura būsim šķīstīti no visiem trūkumiem un grēkiem, tīri un spoži kā saule, mēs spēsim mīlēt pilnīgi un ar mīlestību būsim attaisnoti.

Šajā dzīvē pilnīgu šķīstību sasniegt mums traucē miesa, jo, kamēr mēs šeit dzīvojam, miesai vēl arvien paliek pieķēries grēks. Grēcīgā patmīlība ir spēcīgāka par mīlestību pret Dievu un mūsu tuvāko.

Tomēr, lai arī šajā dzīvē varētu iemantot taisnību, mums ir žēlastības tronis – Kristus; ja ticam Viņam, tad mūsu grēks mums netiek pielīdzināts. Tātad mīlestība ir mūsu taisnība nevis šajā dzīvē, bet nākamajā dzīvē„ kad būsim caur-caurēm šķīsti un pilnīgi brīvi no visiem grēkiem un ļaunajām tieksmēm. mums vairs nebūs vajadzīga ticība un cerība – tad mēs spēsim pilnīgi mīlēt.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.