259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?


Ēst salvetes

Bet bagātā vīra durvju priekšā bija pamests guļam kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts vātīm un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. [Lk.16:20-21]

ēst papīru

Bagātais varēja izbaudīt visu dzīves greznību. Bagātnieks “ģērbās purpurā un smalkā audeklā” un tas ir kā dārgais augsto priesteru apģērbs. Bagātais, Farizeju teoloģijas iespaidā, uzskata sevi par taisnu Dieva priekšā, jo ir spējis uzkrāt bagātību. Tomēr bagātnieks ikdienas ļaujas līksmībai. Tas atklāj viņa neprātību un līdz ar to bagātais pārkāpj bausli [2.Moz.20:9], ka sešas dienas ir jāstrādā. Tas, ka viņš aizslēdz savu sirdi un durvis nabagajam, pierāda, ka viņš nav taisns, jo taisnais mīl savu tuvāku kā sevi pašu. Turklāt viņš redzēja nabagu arvien pie savām durvīm, bet nekad viņam nepalīdzēja.

Nabags gulēja pie bagātā durvīm ubagodams un cerot, ka viņa posts izsauks bagātā žēlastību. Tā laika Palestīnā vienkāršie ļaudis bija laimīgi, ja varēja ēst gaļu reizi nedēļā un smagi strādāja sešas dienas nedēļā, savukārt bagātie bija dīkdieņi, kas nemitīgi apmierināja savas iegribas.

Nabags “priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda”. Šeit runa nav par parastām maizes druskām. Tajā laikā nebija dakšiņu, nažu un salvetes. Ēdiens tika ēsts ar rokām un īpaši turīgu cilvēku namos rokas tika tīrītas izmantojot maizes gabalu, ko pēc tam aizsvieda. Tieši šīs maizes arī gaidīja nabagais Lācars, lai remdētu izsalkumu. Lācars turklāt bija ādas slimību izmocīts kroplis, kas nespēja pārvietoties. Viņš pat nespēj atgaiņāties no apkārt klīstošajiem ielu suņiem, kas laizīja viņa vātis.

Nabagais tiek nosaukts vārdā. Šis ir vienīgais gadījums, kad kāds personvārds tiek pieminēts līdzībās. Lācars ir ebreju vārda Eleazars grieķu ekvivalents un nozīmē “Dievs palīdz”, “tas, kam palīdz Dievs”.

Jēzus līdzībā apraksta dramatisku situāciju. Bet vēl skaudrāka situācija kļūst domājot, ka Jēzus klausītāji to piedzīvoja ikdienā savos ciematos.

Ak, Dievs! Kāda ir mana sirds? Tu taču to pazīsti un redzi! Tikai Tu spēj man palīdzēt un mani dziedināt ar Savu Vārdu un Sakramentiem.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.