104. Ko Dievs pavēl septītajā bauslī?


Aizskar viltus apustuļus

Ne labā nolūkā tie izrāda dedzību pret jums, bet tie grib jūs atšķirt, lai jūs dedzīgi pieķertos viņiem. [Gal.4:17]

Pāvils aizskar viltus apustuļus

Te Pāvils aizskar viltus apustuļu liekulīgo dabu. Sātans ar savu kalpu apbrīnojamās prasmes un viltības palīdzību prot pievilt vientiesīgus ļaudis, teikdams saldus vārdus un bagātīgus solījumus, — kā Pāvils norāda Rom.16:18. Vispirms tie zvēr pie visa, kas svēts, ka nevēlas neko citu, kā vien — dot godu Dievam: tāpat viņi saka, ka viņus mudina Svētais Gars, jo viņi redzot, ka nabaga tauta esot atstāta novārtā vai arī citi tai Dieva Vārdu mācot nepareizi; viņi gan mācīšot skaidru un neapšaubāmu patiesību, lai izredzētie kļūtu brīvi no maldiem un nāktu pie īstās patiesības gaismas un atziņas. Tālāk viltus apustuļi droši apsola pestīšanu visiem tiem, kuri uzņems viņu mācību. Ar šo šķietamo dievbijību un avju drēbēm plēsīgie vilki saplosa draudzes, ja tām trūkst modru un uzticamu ganu, kuri spētu stāties vilkiem pretī.

Pāvils šeit izmanto izteiksmes veidu, kas jau iepriekš novērš pretinieku iebildumus, jo galatieši būtu varējuši sacīt: kādēļ tu tā aizskar mūsu skolotājus, ja viņi ir centušies vest mūs sev līdzi tikai dievbijīgas dedzības un tīras mīlestības vadīti? Viņu nodomiem nevajadzētu tevi apgrēcināt. Taču Pāvils saka: viņi grib jūs piesaistīt sev, bet ne ar labu nodomu.

Te apustulis it kā gribētu sacīt: viņi gan deg pārlieku lielā dedzībā un mīlestībā pret jums, tomēr, to darīdami, cenšas panākt, lai jūs, savukārt, dedzīgi pieķertos un novērstos no manis. Ja viņu dedzība būtu dievbijīga un godīga, tad tie noteikt ļautu, lai jūs mīlat ne tikai viņus, bet tajā pašā laikā arī mūs. Taču šie mācītāji ienīst mūsu mācību, tādēļ prasa, lai tā jūsu vidū katrā ziņā tiktu iznīcināta un tās vietā. izplatītos viņu mācība. Lai labāk izdotos to panākt, ar savu dedzību cenšas atsvešināt un noskaņot jūs pret mums tā, lai jūs sāk-tu ienīst gan mūsu mācību, gan mūs pašus, mīlēdami tikai viņus un pieņemdami tikai viņu mācību. Tā, Pāvils modina galatiešos aizdomas, ka viltus apustuļi ar savu jauko izlikšanos cenšas viņus piekrāpt.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.