6. Kāda ir Bībele?


Debess un zemes Dieva kalpi

Un viņi mums deva atbildi, sacīdami: mēs esam debess un zemes Dieva kalpi.. [Ez.5:11]

Debess un zemes Dieva kalpi


Daļa Israēla tautas no Babilonijas gūsta bija atgriezusies Jeruzālemē un drīz sāka atjaunot templi, kas kopš ķēniņa Nebukadnēcara iekarojuma bija gulējis drupās.

Pie israēliešiem ieradās kādi cilvēki no šīs zemes varenajiem un jautāja: kas jūs tādi esat? Kas jums devis rīkojumu atjaunot templi?

Tie atbildēja: “Mēs esam debess un zemes Dieva kalpi!”

Varenie vīri atbildi uzskatīja par augstprātību, un šāda reakcija ir bijusi visos laikos.

Dieva tautai ir jārēķinās ar to arī Jaunās derības laikmetā. Dzirdot apliecinām Bībeles mācību, ka tieši Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība un neviens nenāk pie Tēva kā vien caur Jēzu, daudzi pret to asi iebildīs un prasīs: kā jūs uzdrošināties būt tik pārliecināti, ka ir tikai viens ceļš pie Dieva?!

Arī šodien ticīgie apliecina to pašu: “Mēs esam debess un zemes Dieva kalpi.” Tāpēc daudzi mūs uzskata par iedomīgiem un augstprātīgiem cilvēkiem, kas jūtas pārāki par citiem. Tāda ir viņu izpratne.

Tomēr ticīgie neuzskata sevi par dižiem un izciliem ļaudīm. Dižs un izcils ir vienīgi mūsu Kungs, mēs paši nekādā ziņā neesam īpaši.

Cilvēkus, kas tic Kristum, Debesu Kungs ir izredzējis par Saviem kalpiem un lieciniekiem visā pasaulē.

Būsim drosmīgi un krietni sava Kunga kalpi! Lai arī pasaule nesaprot kristiešus, mēs tomēr turpināsim sludināt un apliecināt savu diženo Kungu.

Nepagursim stāstīt cilvēkiem par pasaulē sūtīto Glābēju, kas gājis par viņiem nāvē, lai daudzi varētu iemantot Jēzus pelnīto glābšanu.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.