277. Kas ir dienišķā maize?


Kas ir Dieva griba?

Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. [Rom.12:2]

Kas ir Dieva griba


“Pasaule” ir Bībeles apzīmējums cilvēcei, kas pagriezusi Dievam muguru un pret Viņu ir noskaņota naidīgi [Jņ.1:10]. Tie ir cilvēki, kas nepazīst Dievu un nedzīvo pēc Viņa gribas, jo tos vada ļaunas kārības un ļauni gari. Tā Bībele raksturo grēcīgo pasauli [Ef.2:1-3; 1.Jņ.5:19].

Dieva vārds mudina ticīgos, lai viņi nelīdzinās šai pasaulei. Kristieši arvien tiek aicināti pret savu dzīvi izturēties nopietni un nestaigāt pasaules ceļus. Rūpēsimies arī mēs par to!

Ja kristieši kļūst līdzīgi pasaulei, sāls zaudē savu spēku [Mt.5:13].

Ievērosim, ka Bībele māca ne tikai nepiemēroties pasaules ārējām izpausmēm, bet arī atjaunoties “savā garā”. Pirmkārt un galvenokārt tas attiecas uz mūsu sirdsprātu, domām un iekšējo dzīvi. Ja sirds ir ļaunu domu pilna, ārējās uzvedības koriģēšana maz ko palīdz.

Pat stingra dievbijība neko nepalīdz, ja tavas domas iet pasaulīgā virzienā. Diemžēl arī ārēji puritānisku un “pareizu” dzīvesveidu var savienot ar materiālistisku un savtīgu amoralitāti.

Tādas lietas ir notikušas, tāpēc mūsu domām vienmēr ir jānāk Dieva vārda gaismā. Mums jājautā: vai Dieva Gars patiešām vada manu prātu, sirdi un domas? Vai gadījumā es neesmu palicis tikpat egoistisks kā iepriekš?

Lai Dievs dod, ka mūsos notiek iekšējas pārmaiņas un atjaunotne un mēs patiesi saprotam, kas ir Dieva griba! Pārmaiņas piedzīvosim tikai tad, ja dzīvosim atklātā un vaļsirdīgā sadraudzībā ar Dievu Viņa vārda gaismā.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.