41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?Tu redzi arhīvu par iekšējs naids

Kas ir Dieva griba?

Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. [Rom.12:2]

Kas ir Dieva griba

Lasīt tālāk »George Strait: I Hate Everything

Kā riebj’ man viss; Kā viss tas apnicis -
Māja, darbs un sev pats – tiešām noriebies.
Viss dzīvē piegriezies, uz ko vien paskaties -
Sieva otrā un pat vīns no kā var piedzerties…

…Kā viss man a-ap-rie-bies…

Lasīt tālāk »


Plain White T’s: Hate (I Really don’t Like You)

Lasīt tālāk »


Pasaule pret homoseksuālismu

“Viņš pacēla galvu un sacīja: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!”" [Jņ.8:7]

“Tagad es zinu, ka tradicionālās ģimenes vērtības [..] ir cieši un nesaraujami saistītas ar sociālās uzvedības kodiem блядь un на хуй, kā arī vidējā pirksta kratīšanu” pēc 3.jūnija pasākumiem Rīgā pārdomās dalījās derrida deconstruction man.

Lasīt tālāk »