5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?


Pasaciņas Bībelē?

Un Jēzus nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri: “Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar Mani nomodā?” (Mt.26:40)


Cik gan patiesi uzrakstīts. Jāsaka – cilvēcīgi. Cik gan neērti jutās mācekļi! Jēzus bija izraudzījies trīs mācekļus, ko aicināja būt nomodā kopā ar Viņu. Pats Kristus viņiem bija uzticējis palikt nomodā. Bet nu viņi ir iegrimuši miegā!

Ko mēs varam no tā mācīties?

Tad jau vairāk mums būtu jāmācās no svēto dzīves aprakstiem! Par viņu dievbijību, pašaizliedzību, pazemību. Par viņu nemitīgām un karstajām lūgšanām, šķīstību, bezgrēcību un askētismu? Lūk, te taču jāmeklē piemērs patiesai kristieša dzīvei un labiem darbiem!

Tomēr Dieva Vārds nav tāds. Un tas liecina par tā patiesumu. Kura cita grāmata tik patiesi aprakstītu cilvēkus viņu cilvēcībā un Dieva mīlestību, kā Bībele? Tā nebūt nav kāda pasaku pasaciņa.

Apustulis Pēteris pēc Kristus uzņemšanas debesīs neteica Matejam: “To gadījumu, kad es aizmigu, tu neraksti. Tāpat neraksti, ka es aizliedzu Jēzu (Mt.26) un kad, es sacīju, lai Dievs sargā Viņu no ciešanām (Mt.16). Nu tu jau, Matej, pats zini visus tos gadījumus. Tos neraksti. Tas viss sabojās mūsu baznīcas tēlu pasaules acīs. Man taču ir jābūt labā slavā.” Arī Pāvilam viņš to neliedza darīt. (Gal.2:11)

Līdzīgi notikumi ir rakstīti par visiem Dieva vīriem.

Tas liekas tik vienkārši. Dieva Vārds nav stāsti par svētiem cilvēkiem, bet gan cilvēka grēka un Dieva mīlestības apliecinājums. Pēterim, tāpat kā ikvienam no mums, ir vajadzīgs Glābējs. Nevis mēs saviem spēkiem, dotībām un izaugsmi kļūstam par krietniem kristiešiem, bet tas, caur un caur, ir un paliek Dieva darbs mūsos. Maz mēs saprotam, maz mēs apzināmies, bet Dievs Bībelē ir atklājis visu, ko nepieciešams zināt, lai visi cilvēku būtu glābti un iemantotu mūžīgo dzīvošanu. Bet tā nav zināšana vien. Viņš caur Savu Vārdu dod Svēto Garu, kas mūs svētī, atjauno un uztur īstenā, glābjošā ticībā uz mūžīgo dzīvību. Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs. Tik spēcīgs, ka spēj izglābt visus – gan Pēteri, gan mani, gan tevi!

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.