46. Ko nozīmē Dieva Vārda nievāšana?Tu redzi sadaļas e-raksti arhīvu

Īstenie luterāņi ir Romas baznīcas nolādēti

Luters mācīja, un Kristus evaņģēlijam uzticīgā luteriskā baznīca vēl aizvien māca, ka cilvēks tiek attaisnots vienīgi ticībā Dieva žēlastībai, kas mums visā pilnībā dāvāta Kristū un Viņa nopelna dēļ. Šāda ticība, kā lasām Rakstos, tiek pielīdzināta par taisnību. Ja cilvēkam ir šāda ticība, tad viņš jau ir attaisnots Dieva tiesas priekšā mūžībā, kā to apliecina pats Kungs: “Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.” (Jņ.5:24)

Īstenie luterāņi ir Romas baznīcas nolādēti

Lasīt tālāk »Tā par jums tiek dota

Ir aizraujoši palūkoties uz vietu, kur pirmo reizi tika svinēts Svētais Vakarēdiens. Ir svarīgi atzīmēt arī to, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādi viedokļi par to, ko Jēzus domāja, teikdams: “Tā ir Mana miesa” un “Tās ir Manas asinis.” Taču svarīgākais, ko Kristus vēlas, lai jūs atcerētos, ir šis: Viņš sagatavoja Svēto Vakarēdienu kā dāvanu, “kas par jums TIEK DOTA“! (Lk.22:19).

Tā par jums tiek dota

Lasīt tālāk »


Svētais Vakarēdiens

Mākslinieki apzinās, ka Jēzus mācībā un kalpošanā Svētais Vakarēdiens ieņem centrālo vietu. Viņi daudzos veidos ir mēģinājuši attēlot to vietu un vidi, kurā Kristus iedibināja Svēto Vakarēdienu. Šis Kristus un Viņa mācekļu attēls, kurā viņi ir redzami, kopīgi baudot Svēto Vakarēdienu, palīdz atcerēties, ka Svētais Vakarēdiens nav maltīte, ko baudīt vienatnē. Tā vietā Kristus sniedz mums Savu miesu un asinis caur maizi un vīnu. Viņš iedibināja šo maltīti visiem, kas tagad ir sadraudzībā Viņa miesā.

Svētais Vakarēdiens

Lasīt tālāk »


Jēzus vienmēr ir ar jums

Dorē brīnišķīgā glezna, kas attēlo eņģeļu ieskautā Kristus debesbraukšanu, ir saviļņojošs skats. Taču mākslinieks ir uztvēris kādu citu bieži neievērotu sajūtu. Paskatieties uzmanīgi uz mācekļiem kreisajā apakšējā stūrī, kas “cieši skatījās uz debesīm” (Ap.d.1:10-11). Vai tiešām viņi jutās tā, kā mākslinieks viņus ir attēlojis – vieni un pamesti? Kaut arī viņi varēja būt izmisuši, debesbraukšana nebija viens no Kristus sekotāju skumjākajiem brīžiem. Kā mēs to zinām? Mēs to zinām, jo evaņģēlists Lūka mums vēstī, ka mācekļi atgriezās Jeruzalemē ar lielu prieku, slavēdami Dievu (Lk.24:52-53).

Jēzus vienmēr ir ar jums

Lasīt tālāk »


Saprāts vai ticība

Viena no lielākajām Dieva svētībām, ko Viņš ir devis Savai Baznīcai, ir Svētā Vakarēdiena sakraments. Taču tā vietā, lai vienkārši ticētu Jēzus skaidrajiem vārdiem, šodien daudzi Pestītāja vārdiem piešķir citu nozīmi. Tādēļ šie cilvēki neglābjami liedz sev Dieva svētību, ko Viņš piedāvā caur Savu Sakramentu. Tālāk uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes palīdzēs jums izprast Bībeles mācību par Svēto Vakarēdienu, balstoties uz Dieva atklāto Vārdu, nevis cilvēka saprātu.

Saprāts vai ticība

Lasīt tālāk »