239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?


Neizdibināmais gudrais padoms

Brīnumainais padomdevējs – tā saucas šīs bērns. Viņā ir noticis visu brīnumu brīnums, pestītāja bērna dzimšana notika pēc Dieva mūžīgā padoma. Dievs mums dod savu dēlu cilvēkbērna izskatā. Dievs tapa cilvēks, vārds tapa miesa (Jņ.1:14).

Neizdibināmais gudrais padoms


Tas ir Dieva mīlestības pret mums brīnums, tas ir neizdibināmais gudrais padoms, ka šī mīlestība uzvar mūs un glābj. Bet tā kā šis bērns ir Dieva paša brīnums – padoms, tad arī viņš pats ir visu brīnumu un visu padomu avots.

Kas Jēzū atklāj Dieva Dēla brīnumu, tam ikviens viņa vārds un darbs top par brīnumu, tas pie viņa visos jautājumos un problēmās atrod dziļāko un palīdzošāko padomu.

Jā, pirms bērns var atvērt savas lūpas, viņš ir pilns ar brīnumiem un padomiem. Ej pie bērna silītē, tici viņā Dieva Dēlam un tu atradīsi viņā brīnumu aiz brīnuma, padomu aiz padoma.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.