33. Kad nedrīkstam zvērēt?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Jēzus dzimšana

Jēzus ieņemšanas un dzimšanas apliecinājums

Kad jūs apliecināt, ka Jēzus Kristus ticis “ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas”, jūs sakāt vārdus, kas būs jūsu gaisma vistumšākajās dienās un uzmundrinās jūs sarežģītākajos brīžos. Kad vien sajūtat vilšanos vai zaudējat drosmi, kad vien ikdienas cīņās jūs pārņem izmisums, kad vien jūtat, ka sātans vēlas, lai jūs domātu, ka Dievs jūs nepieņems jūsu daudzo neveiksmju dēļ, atgriezieties pie šiem Apustuļu ticības apliecinājuma vārdiem: “Es ticu uz Dieva vienpiedzimušo Dēlu, kas.. ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas.”

Jēzus ieņemšanas un dzimšanas apliecinājums

Lasīt tālāk »Pestīšanas nodoma galvenais mērķis

Atcerēsimies, ka visa pestīšanas nodoma galvenais mērķis ir bijis no jauna savienot cilvēku ar savu Radītāju Dievu.

Pestīšanas nodoma galvenais mērķis

Lasīt tālāk »


Nešķirti no Dieva mīlestības

Mīļā draudze! Ziemsvētku laikā mūsu skats bija vērsts uz Bērnu silītē. Mēs redzējārn un dzirdējām, kā eņģeļi no debesīm pasludināja priecīgo vēsti par Pestītāja piedzimšanu. Mēs redzējām, kā ganus eņģeļi ved uz kūtiņu, kurā dus Kristus-bērniņš. Mēs dzirdējām, kā sirmais Sīmeāns un praviete Anna bērnu, ko vecāki atnesuši uz templi, apsveic kā apsolīto Mesiju.

Nešķirti no Dieva mīlestības

Lasīt tālāk »


Neizdibināmais gudrais padoms

Brīnumainais padomdevējs – tā saucas šīs bērns. Viņā ir noticis visu brīnumu brīnums, pestītāja bērna dzimšana notika pēc Dieva mūžīgā padoma. Dievs mums dod savu dēlu cilvēkbērna izskatā. Dievs tapa cilvēks, vārds tapa miesa (Jņ.1:14).

Neizdibināmais gudrais padoms

Lasīt tālāk »


Atkalatnākšana

Mēs svinam šodien trešo Adventa svētdienu. Redzam, kā izrotāti veikali un ielas, gatavojoties mūsu Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem. Kristieši šajā valstī ir mazākums, taču izskatās, ka visi cilvēki grib saņemt kaut ko no gaismas, kura iziet no mūsu Kunga piedzimšanas kūtī Bētlemē.

Lasīt tālāk »


 1  2 »