149. Ko Dievs ir darījis zināmu par dievišķo personu atšķirībām?


Nāves vara ir satriekta

Gadsimtiem ilgi pat kristīgajā baznīcā cilvēki ir diskutējuši un strīdējušies par to, kas tad ir Kristība un ko tā dod. Tās ir pilnīgi veltas diskusijas. Rom.6:3-11. Pāvils pavisam vienkārši konstatē, ka Kristība ir brīnums, ko Dievs dara, lai “savienotu” mūs ar Kristu un pats ar sevi. Šī savienošana nav nedz mistiska, nedz simboliska, tā ir patiesa!

Nāves vara ir satriekta


Kristība ir kas vairāk nekā tikai cilvēku veikta ceremonija. Kris­tība ir brīnums, ko dara Dievs, lai tās rezultāti parādītos kristieša dzīvē. Rom.6:5–11 Pāvils skaidro, ka tad, kad jūs esat “dēstīti līdzīgā nāvē ar Viņu”, ne grēks, ne nāve, ne velns vairs nevar pār jums valdīt. Šie ļaunie spēki aizvien vēl var jums uzmākties, bet Kristū tie vairs nevar valdīt pār jums un jūsu dzīvi. Izlasiet šo brīnišķīgo vēsti Rom.6:3–11! Uzmanīgi aplūkojiet attēlu, kas uzskatāmi rāda, kā Dievs savā vārdā runā par šo Viņa lielo Kristības brīnumu.

KRISTŪ GRĒKA VARA IR SAGRAUTA!

Prieku par šo debesu brīnumu varētu mēģināt attēlot ar šīs zemes piemēru. Ja jūs nomirtu no vēža vai kādas citas slimības un jūsu miesas tiktu guldītas kapā, tad vēža šūnas vai cita infekcija ietu bojā līdz ar jūsu miesu. Tādējādi vēža šūnām vairs nav varas pār jūsu miesu, kā tas bija, jums dzīvam esot. Tāpat, kad jūs Kristībā tiekat iegremdēts Kristus nāvē (Rom.6:3), iet bojā arī grēka, nāves un velna vara pār jums. Tādējādi “grēks vairs nebūs jūsu kungs” (Rom.6:14).

Šī “nomiršana grēkam” Kristū ir arī sagatavošana jaunai dzīvei, ko Dievs jums dāvā, kad jūs esat vienoti ar Kristu un Viņa augšāmcelšanos. Iedomājieties to lielo prieku, ja kādam izdotos atrast zāles pret vēzi! Cik gan daudz lielākam jābūt priekam par Dieva dāvāto Kristības brīnumu, kurā jūs tiekat dziedināts no garīgā vēža — grēka un iegūstat jaunu dzīvi, vienoti ar Kristu un Kristū. Pateicība Dievam! “Jo, ja mēs esam dēstīti līdzīgā nāvē ar Viņu, tad arī augšāmcelšanā Viņam būsim līdzīgi” (Rom.6:5). “Patiess ir šis vārds: ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim (2.Tim.2:11).

DIEVA DZĪVĪBAS BRĪNUMS JŪSU DĒĻ

Neļaujiet sevi ievilkt diskusijās par Kristību. Vienkārši uzticieties Dieva vārdam. Liecieties kristīties, — jūs pats un jūsu ģimene (Ap.d.2:38–39). Uztiecieties Dieva brīnumam Kristībā. Kristība ir Dieva dzīvu darošais brīnums, tā nav kāda cilvēku darbība. Atstājiet visas uz cilvēka darbību centrētās diskusijas un ļaujieties priekam, ko Dievs ar Kristību sniedz Kristū. “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns!” (2.Kor.5:17).

  1. ŪDENS: ūdens Bībelē ir dzīvības un nāves avots. Radīšanā dzīvība vispirms sākas no ūdens (1.Moz.1:20; 2.Pēt.3:5); plūdos netaisnie iet bojā ūdenī (1.Moz.7:23; 2.Pēt.3:6), un taisnie tiek izglābti “cauri ūdenim” (1.Pēt.3:20); pašķiroties Sarkanajai jūrai, Dieva pretinieki iet bojā ūdenī (2.Moz.14:28), un savus ļaudis Dievs izglābj ar ūdeni (2.Moz.14:29); Jēzus par sevi runā kā par “dzīvo ūdeni” (Jņ.4:10, 14). Tādējādi Dieva lielākā dāvana — Kristība — ir jāsaprot tajā kontekstā, kurā Bībele runā par ūdeni, ar ko Dievs nonāvē un dara dzīvu.
  2. GLIEMEŽVĀKS: Kristības simbols. Kā tas parādīts attēlā, visas dāvanas, tai skaitā Kristība, mums tiek dotas no augšienes (Jēk.1:17; Ap.d.11:17; skatīt Piedzimis “no augšienes”).
  3. ŪDENS UN GARS: pamatelementi Kristībā ir ūdens un Dieva Gars (Jņ.3:5), kas nāk caur Dieva vārdu (Ef.5:26; sal. Jņ.6:63).
  4. ŪDENS PILIENS: Kristības ūdenī Dievs mūs “savieno” ar Kristu (Rom.6:5).
  5. SILUETI: Tā kā Dievs ir tas, kurš Kristībā dara brīnumu, Viņš rada ticību gan pieaugušajos, gan bērnos (Ap.d.2:39).
  6. ŠĶIRSTS: Pēteris raksta, ka Kristības glābjošais spēks ir kā šķirsts, kas izglāba tos, kas tajā atradās, un tas ir tas pats spēks, kurš uzcēla Kristu no nāves (1.Pēt.3:20–21).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.