Ieskaties

18 komentāri par “Dievs runā caur savu Svēto Garu

 1. Šajā uzskatā es Dr. Mārtiņam un viņa sekotājiem nevaru piekrist. Ja Svētais Gars uz mums runā tikai caur Rakstiem, kas tādā gadījumā ir mūsu sirdsapziņa?

 2. draugs grecinieks,

  es domāju, ka sirdsapziņa = sirdsapziņa

  vai Tev šķiet, ka sirdsapziņa = Svētais Gars?
  vai Tev šķiet, ka sirdsapziņa = Dieva vārds?

  un starpcitu, piemēram, draugs moritz nemaz nav Dr.Mārtiņa sekotājs

 3. gviclo: Nu tad var teikt, ka jūs sekojat Kristum tādā veidā, kā to ieteica Dr. Mārtiņš (piemēram, interpretējot Rakstus tā, kā to darīja viņš).

 4. draugs grecinieks,

  es tā saprotu Tu skati: ka sirdsapziņa = Dieva vārds

  kas gan cita varētu būt Dieva balss, kā Dieva vārds?

  saki lūdzu, no kurienes Tu ņem šīs idejas? vai no tās “baznīcas tradīcijas”?

 5. Ja jau tiešām ir tā, ka cilvēka sirdsapziņai ir nozīme tikai tad, ja tā tiek stingri pakļauta Rakstiem, tad ko gan pārmest farizejiem, kuri Jāņa evaņģēlijā gribēja nomētāt grēcinieci ar akmeņiem? Viņiem vajadzēja nevis nokaunēties un pamest notikuma vietu, bet gan uz Jēzus provokāciju skaidri atbildēt: “Mēs gan visi esam grēkojuši, tomēr mums vienalga jāmet akmeņi uz šo sievieti, jo to pavēl Raksti. Arī tad, ja mūsu sirdsapziņa teic, ka nav labi kādu notiesāt, ja pats neesi labāks, tad tomēr tā jāapspiež un jāpilda uzrakstītais, jo tas ir Dieva Vārds.” Vai ne tā? Jeb vai Vecās Derības laikos sirdsapziņai bija cita loma?

 6. greecinieks, sirdsapziņa ir Dieva ielikta bauslība cilvēkā un tikai bauslība, nekas vairāk. BET tā kā cilvēks ir grēcīgs, tad arī sirdsapziņa cilvēkam ir samaitāta. Vienam tā ir jūtīgāka, citam nejūtīgāka, vienam precīzāka, citam neprecīzāka, bet visiem tā sniedz nepilnīgu informāciju par to kas ir Dieva griba, jo sirdsapziņu samaitājis grēks

 7. bet man ir viens jautājums citā sakarā. Esmu izlasījis visu šo dzīvības vārds izdevumu par Svēto Garu, bet palika vien neskaidrība.

  Kādā vietā bij rakstīts, ka Dievs nekad neatklājas savādāk kā vien caur rakstītu vārdu, bet tajā rakstītajā vārdā atrodam, ka Dievs ir atklājies nepastarpināti, turklāt ļoti daudz reižu un dažādos veidos.

  Vai šeit ir pretruna?

  Kā Mozus, Ābrahāms, Īzāks, Pāvils…un daudzi citi varēja zināt ka tas ir Dievs, Kurš viņus aicina?

 8. Ingars: nu to jau es nepavisam nenoliedzu, ka sirdsapziņa ir grēka skarta – tā ir kā sabojājies raidītājs, Dieva balss tajā skan, bet ar traucējumiem. Taču tas nenozīmē, ka cilvēks Dieva balsi vairs nedzirdētu vispār, pat cilvēki ar akmenscietām sirdīm to kādā brīdī dzird. Cits jautājums, vai viņi tai klausa. Par Pāvilu man bija sagatavots līdzīgs jautājums Tavējam, paldies, ka to uzdevi.

 9. Svētais Gars caur Rakstiem runā to, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. “Gars cels Mani godā”, saka Kristus. Bet sirdsapziņa par Kristu nezina neko! Tāda ir Lutera doma, kā saprotu. Protams, ka Gars runā arī par grēku, un tā ir bauslības balss, sirdsapziņas balss utt. Tai nozīmē, protams, Gars runā caur sirdsapziņu .. kaut vāji un nepilnīgi, un tomēr runā. Tai ziņā Luters piekristu grēciniekam :)

 10. bieži Bībelē sacīts tā: “Šis ir Tā Kunga vārds, kas nāca pār Jeremiju, un Tas Kungs sacīja tā..” (Jer. 7:1) tā ir frāze, kas reizi no reizes atkārtojas Rakstos. Tas bija atklāsmes vārds, kas nāca pie praviešiem ar dievišķu pavēli un nepieciešamību, tas nāca un bija saskaņā ar iepriekš pasludināto un pierakstīto, tas bija Gars, kas bija saskaņā ar Garu, kas viņiem bija pazīstams no Rakstiem.
  Domāju, ka tāpēc viņi varēja zināt un būt pārliecināti, ka tas ir no Dieva. Bet ir arī skaidrs, ka Dievs praviešiem lika runāt un darīt iepriekš nebijušas un negaidītas lietas, piemēram: “Kad Tas Kungs sāka runāt ar Hozejas muti, Viņš viņam sacīja: “Ej un ņem sev netikli sievu līdz ar netiklībā dzimušiem bērniem, jo zeme arvien vairāk atkrīt no Tā Kunga un kļūst netikla.”

 11. robi
  “un starpcitu, piemēram, draugs moritz nemaz nav Dr.Mārtiņa sekotājs”
  ***
  uz dievatzinju dr.maartinjam un vinja sekotaajiem gan nav monopola… ;)

 12. zibens
  kas bijis – bijis… tagad citi laiki, uz kuriem attiecaas “ka juus nepacelieties paari tam, kas rakstīts”

Atbildēt