211. Kā tu zini, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?


Kāpēc Jēzus mūs atstāja?

Jūs varētu nodomāt – kāpēc gan Jēzus uzkāpa debesīs nevis palika uz zemes? Ja Jēzus būtu palicis pie mums, mēs varētu Viņam daudz ko pavaicāt un redzēt Viņa veiktos brīnumus. Tad taču dzīvot un ticēt būtu daudz vieglāk un vienkāršāk.

Kāpēc Jēzus mūs atstāja

Jēzus uz to varētu atbildēt: “Tas jums par labu, ka es aizeimu. Jo, ja es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis es to sūtīšu pie jums” [Jņ.16:7]. Aizstāvis, par kuru Jēzus runā, ir Svētais Gars.

DZĪŠANĀS PĒC GARA

Gan tie, kuri nesen kļuvuši par kristiešiem, gan arī tādi, kas jau ilgāku laiku ir ticībā, bieži vien kļūst nemierīgi, kad lasot Dieva vārdu uzzina par Dieva apsolījumiem attiecībā uz Svētā Gara darbu. Tomēr kristiešiem vajadzētu apvaldīt savu dedzību “sajust” Svēto Garu! Baznīcas vēsture liecina, ka velns šādu dedzību nereti ir pārvērtis par kādu bīstamu herēzi vai maldu mācību. Šādas herēzes spēj samulsināt pat vispatiesākos kristiešus un sagraut viņu ticību.

LIELĀ PIEVILŠANA

Viena no visiedarbīgākajām velna viltībām ir likt cilvēkiem ticēt, ka Svētais Gars viņus uzrunā ārpus Dieva vārda. Daži kristieši, piemēram, aplami tic, ka Svētais Gars uz viņiem runā caur sajūtām, emocionāliem pārdzīvojumiem vai pat vīzijām. Protams, ikviena mūsu saskarsme ar Dievu ietekmē arī mūsu sajūtas un emocijas. Tomēr mūsu sajūtas ir rezultāts tam, ka Dievs ir mūs uzrunājis, nevis cēlonis. Velns labprāt mēdz izlikies par “gaismas eņģeli” [2.Kor.11:14]. Viņš cenšas mūs pievilt, iestāstot, ka Dievs varētu uz mums runāt arī ārpus Dieva vārda. Šādas sātaniskas pievilšanas dēļ ir radušās vairums maldu mācību un populāru herētisku ideju. Jūs varat izvairīties no šīs pievilšanas briesmām, ja ieklausāties Svētajā Garā, kad Viņš runā vienīgi caur Dieva vārdu. Tas ir vienīgais veids, kā Svētais Gars nāk pie mums. Svētais Gars nekad nenāk caur sajūtām, emocijām vai nojautām.

DIEVS JUMS APSOLA SVĒTĪBU

Pievērsiet uzmanību īpašajām svētībām, ko Dievs jums dod caur Dieva vārdu un savu Garu. Kad lasāt Dieva vārdu, Viņa Gars jūs “vadīs visā patiesībā” [Jņ.16:13]. Kad nezināt kā un kādiem vārdiem lūgt Dievu, Svētais Gars jums nāks palīgā [Rom.8:26].

Dievs jūs neuzrunā caur jūsu nepastāvīgajām sajūtām. Bet, ka Viņš sniedz jums svētību savā nemainīgajā dzīvu darošajā vārdā. “Es to esmu nolēmis un noteicis, ka Es no tā neatkāpšos” [Jer.4:28].

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.