Ieskaties

2 komentāri par “Dažas domas Lielo katehismu lasot

  1. “Personas kā tādas un personas ticības apliecības šķiršana” kādu brīdi, protams, ir saistīta ar kristīgo mīlestību, tomēr, kā liecina pieredze, tas brīdis ir īss. (Tas var ilgt arī dažus gadus, bet vēstures perspektīvā, nerunājot nemaz par mūžību, tas tik un tā ir īss laiks.) Un paradoksālā kārtā arī personas tieša saistīšana ar tās sniegto apliecību ir tās pašas kristīgās mīlestības izpausme, kas tikko šos abus šķīra.
    Tas nav saprotams pret Vārda liecību nocietinātajiem, tāpēc tie kristīgo mīlestību, kas pēc būtības ir Evaņģēlijs, pataisa par bauslību: “tu nedrīksti tiesāt”, “tu taču neredzi, kas otram ir sirdī” u.tml. Viņi kristīgas mīlestības vārdu (!) grib lietot, lai aizstāvētu savu palikšanu maldos un ar mīlestības vārdā izdomātiem nebibliskiem likumiem (pēc būtības tie nav bauslība – Dieva likums; tie tikai uzurpē bauslības autoritāti, itin kā ir uzurpējuši mīlestības vārdu) cīnītos pret patiesu kristīgu mīlestību un Evaņģēliju, kas ir gaisma (lai arī maiga, mīļa gaisma), kurā atklājas viņu tumšās domas un darbi.

  2. Taisnība, es pat teiktu, ka tas ir tāds diezgan formāli sholastisks definējums, ko devu, jo raksta vidusdaļā, kur runāts par cilvēka dogmatiskā rakstura domāšanu, vairāk vai mazāk tieši atklājas, ka šāda abstrahēšanās un šķiršana nav iespējama ne no vienas, ne no otras puses. Tāpēc ir prieks, ka pamatā kristīgajai mīlestībai nav cilvēciska darbošanās, bet ticības dzīvošana vienā Garā. Prof. R.Slenska konstatēja, ka dažādu garu eksistence cilvēcīgās attiecībās agri vai vēlu noved pie to sabrukuma. Prakse rāda to pašu, ja vien negrib apgalvot, ka kristietībā primārais nav sadraudzība ar Dievu, vai arī to grib noreducet uz “jūtelīga rakstura” personības izpausmēm.
    Tomēr šīs individuālās reakcijas ir ļoti interesantas un, manuprāt, arvien no jauna pastarpināti apliecina to, cik ļoti starppersoniski bezcerīga būtu tāda cīņa, ja vien pats Dievs nedarītu cilvēka gribu “gribošu”. Laimīgā kārtā zināma robežu vilkšana ir iespējama tās pašas kristīgas paradoksalitates dēļ. Nu, kaut vai atšķirot fundamentālas un nefundamentalās macības, runājot par baznīcas vispārējo un vietējo raksturu, sadraudzības mācību tās praksē utml.

Atbildēt