1. Kādēļ mums ir jāmācās pazīt Dieva Vārdu?


Dieva dzīvības savienojums

Pirms jūs piedzimāt, māte mēnešiem ilgi nēsāja jūs sevī. Tomēr dzīvību jums nodrošināja ne tikai tas, ka bijāt viņā. Jūs ar māti savienoja nabassaite, kas bija tas “līdzeklis”, caur kuru jūs saņēmāt dzīvībai nepieciešamo.

Dieva dzīvības savienojums


Tāpat Dieva dzīvais vārds ir kā garīga nabassaite. Tas ir Viņa “līdzeklis”, caur kuru Viņš mūs savieno pats ar sevi un caur kuru mēs saņemam dzīvību – Jēzu Kristu un Viņa augšāmcelšanās dzīvu darošo spēku.

Gluži kā vēl nedzimis bērns var būt miris savas mātes miesās, arī jūs varat būt bez mūžīgās dzīvības, kaut arī piederat pie redzamās baznīcas. Ja jūs regulāri netiekat savienots ar Kristu caur Viņa dzīvu darošo vārdu un sakramentiem, jums nav šī “līdzekļa” – garīgās nabassaites, caur kuru varat saņemt dzīvību.

Bībele atklāj, ka pat visa baznīca, kaut arī tā izrādītu milzīgu reliģisku aktivitāti, var būt mirusi. “Es zinu tavus darbus,” saka Jēzus, “tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris” (Atkl.3:1).

Drukātajos vārdos Bībeles lappusēs un dzirdētajās skaņās, kad tiek sludināts Evaņģēlijs, pašos par sevi nav dzīvības. Tomēr šie vārdi ir līdzeklis, tā nabassaite, caur kuru Dievs mums iedod savu radošo un pārradošo vārdu. Mārtiņš Luters ir teicis:

“Vārds kalpo kā līdzeklis, kā caurulīte pa kuru Dievs var mūs paēdināt.”

JUMS IR CERĪBA!

Kaut arī dzīvojat bezmērķīgā pasaulē, kur valda vardarbība un bezcerība, jūs aizvien vēl varat tikt savienots ar krustā sisto un augšāmcelto Kristu, kurš dos jums dzīvu cerību. Jums tā ir brīnišķīga vēsts (1.Pēt.1:3)!

Dieva vārds ir dzīvs! Tas rada ticību jūsu sirdī (Jņ.17:20; Rom.10:17). Dzīvais vārds atdzemdina un dod jums jaunu dzīvi (1.Pēt.1:23); dzīvais vārds vērš jūsu domas uz debesīm (Kol.1:5). Dieva dzīvais vārds darbojas, lai jūs stiprinātu un darītu spējīgu pastāvēt ikdienas pārbaudījumos (Jņ.15:7; 1.Kor.2:4-5; Ef.6:17; 1.Tes.2:13).

Neviena no iepriekšminētajām svētībām nav iegūstama pasaulē. Ne par kādu sudrabu vai zeltu nevar nopirkt to, ko vienīgi Dievs jums var dot caur savu dzīvo un darbīgo vārdu. Tas ir spēks, kas piepilda Dieva gribu jūsos. Ja cilvēku vārdus varētu salīdzināt ar pienu, Dieva vārds būtu salīdzināms ar jogurtu, jo tajā ir dzīvība. Jogurtā dzīvo sīkas baktērijas, kas darbojas, nostiprinot cilvēka organismu un veselību.

LĪKSMOJIET, KA ESAT DZĪVU DAROŠĀ SAVIENOJUMĀ AR DIEVU!

Jēzus sacīja: “Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā.” Jēzus arī teica: “Mani vārdi ir dzīvība!” Svētais Gars darbojas caur dzīvo vārdu, ienesot Dieva radošo un dzīvību uzturošo spēku jūsu dzīvē.

Nākamreiz, kad klausīsieties sprediķi, piedalīsieties Bībeles stundā vai saņemsiet Svēto Vakarēdienu, apdomājiet to, ka esat Dieva rīkotās dzīrēs, kur saņemat Viņa dzīvā vārda mannu, kas dziedina jūsu grēku un stiprina jūsu ticību.

Uzņemiet Viņa vārda spēku ar acīm un ausīm, kad lasāt Dieva vārdu vai dzirdat sludinām Evaņģēliju. Nepārraujiet savu garīgo nabassaiti ar Dievu aiz vienaldzības vai neticības. Līksmojiet, ka Dieva dāvātajā ticībā jūs spējat paļauties uz Viņa dzīvo vārdu un dzīvu darošajiem sakramentiem. Esiet savienoti ar Kristu un ikdienā piedzīvojiet to pašu spēku, ko Dievs lietoja, uzmodinot Jēzu Kristu no nāves. Ejiet caur dzīvi ar paļāvību un prieku, ka velns jūs nespēj biedēt. Caur Dieva DZĪVO Vārdu palieciet savienojumā ar Viņu un elles vārti jūs nepievarēs!

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.