24. Kas ir patiesa dievbijība?


Kristus miers

“Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” [Jņ.14:27]

Kristus miers

Kristietim ir svarīgi, lai viņa sirdī būtu Kristus miers. Kristus izpērkot mūsu grēkus, panāca izlīgumu starp mums un Dievu. Šis Kristus nopelns, kas paveikts reizi pār visām reizēm, ir piedošanas miera pamats, ko iemantojam ticībā.

Bet šo mieru ir viegli pazaudēt. Visļaunākais ienaidnieks ir garīga vienaldzība. Piemēram, ja cilvēks izdara lielu grēku, tad viņa sirdsapziņa liecina pret viņu, tādēļ viņš apzinās, ka miers nu ir zudis. Viņš saprot, ka jāatgriežas grēknožēlā un ticībā.

Bet, kad cilvēks ieslīgst vienaldzībā un bezrūpībā, viņa sirdsapziņa nejūt pilnīgi neko. Tā uzklausa Dieva vārdu, bet uzskata, ka tas uz viņu neattiecas, un līdz ar to neapsūdz grēkā. Kad vienaldzīgais klausās sprediķi, viņš nekam nepievērš uzmanību, jo viņš taču ir nevainojams.

Vienaldzība noved pie nākamā grēka – viņš meklē atšķirības sludinātājos, jo pievēršas nevis mācībai, bet vienīgi ārējām lietām. Turklāt viņš savu nocietināto sirdi uzskata par miera pilnu sirdi.

Vienaldzība ved tālāk. Tā kropļo ticības apliecību. Vienaldzīgais uzskata, ka viņam ar visu ir jāsamierinās, un nav jāieņem noteiktu un stingru nostāju kristīgās mācības jautājumos. Viņš uzskata, ka tādējādi viņš nostāsies ceļā Evaņģēlijam.

Bet Dieva vārds ir noteikts un strikts. Dieva vārds nav daudznozīmīgs, bet gan nemainīgs, mūžīgs, vienmēr tāds pats.

Kristus saviem ticīgajiem devis mieru, lai tie paļautos uz Viņa godību, žēlastību, laipnību un vadību. „Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” (Jņ.14:27) Kristus nav devis mieru tādēļ, lai lietotu to par apsegu un izpatiktu pasaulei, atturētos apliecināt Kristu, modificētu Dieva vārdu vai darītu citas neprātības.

Kristus mums devis mieru, lai mēs ar drosmi un prieku cīnītos Kristus ierindā. Vienīgi bezrūpīgais pārprot Kristus atnesto mieru. „Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu.” (Mt.10:34)

Ja vēlies būt kristietis, tad tu nevari būt bez krusta. Ja savu krustu nenesīsim, tad nenosargāsim sirdsapziņas mieru, bet gan dzīvosim ar nocietinātām sirdīm iluzorā mierā..

Sargāsimies no vienaldzības. Cīnīsimies drosmīgi un ar prieku Kristus karapulkā.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.