236. Kāds ir Kristus Baznīcas garīgais liktenis?Tu redzi arhīvu par Debesīs uzskāpšana

Tālu prom vai visur klātesošs?

Krievu kosmonauts Jurijs Gagarins 1961.gada 12.aprīlī kļuva par pirmo cilvēku, kurš pacēlies izplatījumā, sasniedzot 300 km augstumu. Atgriezies Gagarins paziņoja: “Dievu es neredzēju.” Šī muļķīgā piezīme izskanēja kā atbilde uz daudzviet arī kristiešu vidū izplatītu aplamu pieņēmumu, ka Jēzus, uzkāpdams debesīs, ir devies uz kādu tālu vietu un nav vairs miesīgi pie mums klātesošs.

Tālu prom vai visur klātesošs?

Lasīt tālāk »Kristus uzkāpšana debesīs

“Tiem Viņš arī pēc savām ciešanā bija dzīvs parādījies un, četrdesmit dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību.” (Ap.d.1:3) Bet četrdesmitajā dienā mūsu Kungs atstāja apustuļus, viņiem apzinoties, ka tie vairāk neredzēs Viņu. Viņš bija devis viņiem visas savas pavēles, Viņš bija apsolījis viņiem Gara spēku, Viņš atvadījās un svētīja viņus. Šī bija Jēzus Kristus pēdējā parādīšanās saviem mācekļiem.

Kristus uzkāpšana debesīs

Lasīt tālāk »


Kāpēc Jēzus mūs atstāja?

Jūs varētu nodomāt – kāpēc gan Jēzus uzkāpa debesīs nevis palika uz zemes? Ja Jēzus būtu palicis pie mums, mēs varētu Viņam daudz ko pavaicāt un redzēt Viņa veiktos brīnumus. Tad taču dzīvot un ticēt būtu daudz vieglāk un vienkāršāk.

Kāpēc Jēzus mūs atstāja

Lasīt tālāk »