94. Kāds sods skar sestā baušļa pārkāpējus?


Kristus uzkāpšana debesīs

“Tiem Viņš arī pēc savām ciešanā bija dzīvs parādījies un, četrdesmit dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību.” (Ap.d.1:3) Bet četrdesmitajā dienā mūsu Kungs atstāja apustuļus, viņiem apzinoties, ka tie vairāk neredzēs Viņu. Viņš bija devis viņiem visas savas pavēles, Viņš bija apsolījis viņiem Gara spēku, Viņš atvadījās un svētīja viņus. Šī bija Jēzus Kristus pēdējā parādīšanās saviem mācekļiem.

Kristus uzkāpšana debesīs


Kāda ir Viņa debesīs uzkāpšanas nozīme?

Kāds smējējs varētu nicinoši jautāt, vai tiešam jūs ticat, ka Dievs dzīvo debesīs. Tam mēs neticam. Mēs zinām, ka Dievs mājo ārpus laika un telpas. Debesis un debesu debesis nevar Viņu aptvert.

Bet Dievs mums ir devis debesis kā Viņa varenības un spēka simbolu. Viņš mums ir mācījis pacelt savas acis lūgšanā uz debesīm. Jēzus pats runā par mūsu Tēvu, kas ir debesīs, kā arī saka, ka Pilāta vara ir dota no augšienes. Šāds izteiksmes veids ir nepieciešams un tikpat piemērots, kā izteiciens “saule lec”. Tādēļ mūsu Kungs uzkāpa debesīs savu mācekļu klātbūtnē, Viņš tika paņemts prom no viņiem un izgāja cauri debesīm, kuras atdala mūsu pasauli no Dieva valstības.

Kristus debesīs uzkāpšana ir viens no lielākajiem notikumiem pasaules vēsturē. Tas nozīmē, ka Kristus ir pacēlies pāri visam un ir saņēmis vārdu, kurš ir pārāks par visiem vārdiem, – Dieva paša vārdu: Kungs. Viņš ir uzņemts godībā un ir “nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs”. (Ebr.8:1) Viņa pazemošanās laiks ir pagājis. Viņš atkal ir iemantojis visu Dieva godību un varenību.

Un Kristus ir sācis valdīt kā valdnieks žēlastības valstībā. “Dievs Viņu ir paaugstinājis sev pa labo roku par Valdnieku un Pestītāju.” (Ap.d.5:31) “Jo Viņam vajaga valdīt, iekāms Viņš noliek visus ienaidniekus sev apakš kājām.” (1.Kor.15:25)

Viņš, kurš staigāja šajā pasaulē kā viens no mums un varēja runāt tikai ar ierobežotu skaitu cilvēku vienlaikus, tagad ir visur un darbojas visā pasaulē. Viņš ir Kungs baznīcai, kurai Viņš sūtīja savu Garu, un ir kopā ar mums vienmēr, pat līdz pasaules galam.

Tādēļ arī Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu.” (Ebr.7:25) Viņš ir Augstais Priesteris, kurš ir upurējis derīgu upuri, un tagad Viņš sniedz savu nebeidzamo aizstāvību. Pāvils saka:” [Viņš] ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv.” (Rom.8:34) Un Jānis piebilst “Mums ir aizstāvis Tēva priekšā – Jēzus Kristus, kas ir taisna Viņš ir mūsu grēku izpircējs.” (1.Jņ.2:1-2)

Nākamais lielākais notikums pasaules vēsturē būs mūsu Kunga atgriešanās. Viņš atnāks tādā pašā veidā un atklās visu savu spēku, kas pagaidām ir apslēpts. “Kungs Jēzus Kristus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu.” (2.Tes.1:7-8) Tad nāks Pēdējā atmaksas diena, pestīšanas un tiesas diena. Patlaban mēs dzīvojam žēlastības laikā, baznīcas dienā, kad Kristus – Augstā Priestera aizstāvība uztur mūs un mums sludinātais Evaņģēlijs vēstī: “Ļaujieties salīdzināties ar Dievu!” (2.Kor.5:20)

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.