90. Kas ir laulība?


Dēmoni rāda zīmes

Brīnumi. Pārdabiskas parādības. Satriecoši reliģiski pārdzīvojumi. Cilvēki ilgojas piedzīvot krāšņus pierādījumus neredzamās garu pasaules eksistencei. 2006. gada jūlijā izdevums Religion Watch ziņoja, ka vismaz puse Amerikas iedzīvotāju esot saskārušies ar kādiem spilgtiem reliģiskiem pārdzīvojumiem. Taču tieksme pēc reliģiskiem pārdzīvojumiem patiesībā apdraud ticību.

Dēmoni rāda zīmes


SĪMANIS VĒLĒJĀS DARĪT BRĪNUMUS

Apustuļu darbos 8:9 un tālāk aprakstīts, ar kādu apbrīnu tikko kā Kristum pievērstais Sīmanis vēroja, kā apustuļi Dieva spēkā dziedina slimos. Viņš kāroja iegūt spēku šādu brīnumu veikšanai. Šajā gleznā mēs redzam Sīmani, tērpušos melnā, piedāvājot naudu apustuļiem Pēterim un Jānim un sakot: “Dodiet arī man šo spēku” (Ap.d.8:19). Taču apustuļi atteicās.

Iespējams, ka arī tu jūti kārdinājumu meklēt kādu spēcīgu reliģisku pārdzīvojumu. Iespējams, ka tevi interesē brīnumi un tu labprāt pats kādu piedzīvotu. Varbūt tev šķiet, ka kāda brīnuma vai pārdabiskas parādības piedzīvošana varētu stiprināt tavu ticību. Tā tas nav. Jēzus sacīja: “Ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes” (Mt.12:39). Tātad — mēģināt gūt mierinājumu vai stiprinājumu ar brīnumu palīdzību ir pretrunā Dieva vārdam: “Jo mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā” (2.Kor.5:7).

UZMANIES: ARĪ VELNS VAR DARĪT BRĪNUMUS!

Patiesībā dzīšanās pēc brīnumiem ir pat bīstama! Dievs Savā vārdā mūs atkal un atkal brīdina, ka velns un viņa dēmoni ir spējīgi uz brīnumiem:

  • Sam.28:7–14 — velns dod kādai sievietei varu sazināties ar mirušiem gariem.
  • Mt.4:5–9 — velns brīnumainā kārtā acumirklī pārvieto Jēzu lielā attālumā.
  • Mt.24:24 — maldus pravieši un maldus kristi rāda lielas zīmes un brīnumus, lai maldinātu pat kristiešus.
  • Ap.d.16:16 — vergu meitenei piemīt ļauns pareģošanas gars, kas ļauj viņai ielūkoties nākotnē.
  • 2.Tes.2:8–11 — netaisnais (antikrists) nāks ar sātanisku spēku, maldus zīmēm un brīnumiem, lai maldinātu pazudušos.
  • Atkl.13:13–14 — velns rāda dažādas brīnumu zīmes, piemēram, liek ugunij nākt no debesīm.

Uzmanies, lai tev nenāktos sev par pārsteigumu un nožēlu atklāt, ka aiz reliģiskajiem pārdzīvojumiem, pēc kuriem tu tā tiecies, slēpjas neviens cits kā vienīgi sātans, kurš maskējas par “gaismas eņģeli” (2.Kor.11:14). Viņš spēj maskēt savus darbus tā, ka tie šķiet tīkami un aizraujoši. Tomēr zem šīs maskas viņš patiesībā krāpj cilvēkus, aizvilinot viņus no patiesās ticības Jēzum Kristum.

Kā mēs redzam šai gleznā, apustulis Pēteris, pamatoti sašutis par Sīmaņa vēlmi iegūt burvju spējas, sacīja viņam: “Tev nav nekādas daļas gar šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz To Kungu, vai šī tavas sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota” (Ap.d.8:21–22).

TICĪBA NĀK NO EVAŅĢĒLIJA, NE NO BRĪNUMIEM

Ikvienam, kurš vēlas sastapties ar spilgtiem reliģiskiem pārdzīvojumiem, būtu jāieklausās Pētera vārdos: “Atgriezies no šī ļaunuma” (Ap.d.8:22). Ja tevi urda ziņkārība vai vēlme piedzīvot neticamas zīmes un brīnumus, tad drīzāk vērsies pie Dieva vārda, jo tieši tur tu atradīsi apgaismību un stiprinājumu savai ticībai. “Ticība nāk no sludināšanas un sludināšana — no Kristus pavēles” (Rom.10:17).

Tā vietā, lai tiektos pēc dāvanām un spējām, kuras Tas Kungs tev nekad nav solījis, priecājies par tām ticības dāvanām, kuras Viņš tev nepārprotami apsola Savā vārdā: grēku piedošanu, dzīvību un pestīšanu!

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.