248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?


Reliģiskās jūtas nav uzticams ceļvedis

Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. [1.Kor.2:14]

Reliģiskās jūtas vai reliģiozais neprāts


Visa taisnība arvien pieder Dieva vārdam, nevis mūsu domām, kad spriežam pēc sava cilvēciskā prāta un reliģiskām sajūtām.

Kopš mūsu pirmvecāki paklausīja izaicinošajiem vārdiem: “Vai tiešām Dievs teica..?” [1.Moz.3:1], mums visiem ir tieksme pretoties Dieva vārdam. Pie Dieva vārda velns liek jautājuma zīmi, cenšoties izraisīt šaubas, un arī mūsu iedzimtā daba šos šaubu jautājumus labprāt uzklausa.

Vienmēr paturēsim prātā, ka mūsu reliģiskās jūtas nav uzticams ceļvedis. Bieži vien cilvēki, vadoties pēc savām domām un viedokļiem, ar vieglu roku koriģē Dieva vārdu. Taču patiesībā jābūt otrādi – mums jāuzvar visi prāti, “lai tie ir Kristum paklausīgi” [2.Kor.10:5].

Mēs tikko lasījām, ka Dieva vārds ir garīgi apspriežams. Tas nozīmē, ka tikai no jauna piedzimis Dieva bērns, kam sirdī ir Svētā Gara liecība, spēj pareizi saprast Dieva vārdu. Kamēr ļaujam Bībelei būt mūsu ceļazvaigznei un mērauklai, mēs to spēsim.

Mēs dzīvojam laikā, kad mūs grib iespaidot daudz un dažādi garīgi impulsi, kas strāvo visapkārt. Svešas mācības un reliģijas nāk un pretendē uz mūžīgo patiesību. Arī kristiešu vidū valda liels sajukums, jo vienkārša paklausība Dievam vārdam ir kļuvusi reta.

Dieva bērni nedrīkst pakļauties nekādai citai virsvadībai kā tikai Bībeles patiesības vārdiem! Tikai Dieva vārds un Viņa Gars pazīst un atklāj patiesību, bet mūsu pašu sirds un reliģiskās jūtas parasti ieved maldos.

Lai Tavā zemē neviešas Nekādas svešas mācības,
Ka Tevi skaidri atzīstam, Pēc Taviem vārdiem dzīvojam

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.