81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?Tu redzi arhīvu par glābjošais spēks

Ūdens, kas dod taisnošanu

Dieva skaidrais un nepārprotamais apgalvojums, ka Kristība tagad jūs glābj (1.Pēt.3:21), daudziem cilvēkiem ir kļuvis par asu strīdus objektu, kas izraisa dziļas nesaskaņas. 1500 gadus kristieši ir uzskatījuši Kristību par Dieva vareno pestīšanas brīnumu. Tomēr pēdējo piecu gadsimtu laikā vairums protestantu būtu gatavi dusmās “pārplēst drēbes”, saucot: “Tā nevar būt! Kristība nevienu neglābj!” Starp protestantiem luterāņi ir gandrīz vienīgie, kas tic un apliecina to, ko Dievs pats ir sacījis par Kristību, – ka tā “tagad.. jūs glābj” (1.Pēt.3:21; Tit.3:5).

Ūdens, kas dod taisnošanu

Lasīt tālāk »Nāves vara ir satriekta

Gadsimtiem ilgi pat kristīgajā baznīcā cilvēki ir diskutējuši un strīdējušies par to, kas tad ir Kristība un ko tā dod. Tās ir pilnīgi veltas diskusijas. Rom.6:3-11. Pāvils pavisam vienkārši konstatē, ka Kristība ir brīnums, ko Dievs dara, lai “savienotu” mūs ar Kristu un pats ar sevi. Šī savienošana nav nedz mistiska, nedz simboliska, tā ir patiesa!

Nāves vara ir satriekta

Lasīt tālāk »