188. Ko Bībele māca par Jēzus ieņemšanu?


Mūsu grēkāzis

“Kad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!” (Rom.5:1) Šajos pāris vārdos apustulis Pāvils brīnišķīgi apraksta kristīgās ticības lielo iepriecinājumu.

Mūsu grēkāzis


Šo vārdu nejaušs lasītājs varētu krist kārdinājumā un iedomāties, ka Dievs aiz savas mīlestības pret mums, ir mainījis savu attieksmi pret grēku un tagad vienkārši taisno mūs tādēļ, ka esam kļuvuši patiesi ticīgie. Tā domāt būtu pilnīgi aplami.

Bībeles patiesība vēsta: Dievs nav mainījis ne savu attieksmi, ne dusmas uz grēku. kādam bija jāizpērk mūsu grēki.

Vecajā Derībā mēs lasām par upurēšanu, kuru Dievs pieprasa, lai tādējādi ļaudīm atgādinātu, ka viņu grēki tiks izpirkti tad, kad Pazemīgais Kalps [Kristus] uzņemsies pasaules grēkus (Jes.53).

Vecās Derības upurēšanas parašās tika izmantots āzis. Ar priestera rokām tautas grēki tika “uzlikti” āzim. Līdzīgi arī Kristus ir kļuvis par mūsu “grēkāzi”. Dievs ir “uzlicis” savam Dēlam Jēzum visus mūsu grēkus, un tādēļ Dievs žēlīgi dāvā mums Kristus nevainojamo taisnumu, kuru mēs neesam pelnījuši (Rom.4).

“TO [JĒZU], KAS GRĒKA NEPAZINA, VIŅŠ [DIEVS] MŪSU LABĀ IR DARĪJIS PAR GRĒKU, LAI MĒS VIŅĀ KĻŪTU DIEVA TAISNĪBA” (2.Kor.5:21).

Tādēļ nedzīvojiet vairs savu pagātnes grēku un kļūdu vainas apziņā, jo Dievs visžēlīgi ir jūsu dēļ ziedojis savu Dēlu Jēzu. Tieši otrādi, ar prieku dodieties droši uz priekšu un dzīvojiet pilnvērtīgu dzīvi. Jūsu grēki šajā dzīvē vairs nav jūsu klupšanas akmens. Dievs ir “uzlicis” visus mūsu grēkus Jēzum. Uzticieties tikai un vienīgi Jēzum. Tas, ko Kristus ir paveicis, dara jūs taisnus un ļauj droši un pārliecināti stāties Dieva priekšā.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.