171. Ko otrais ticības loceklis mums māca?


Tie Tavas ticības pamati

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā! (Kol.2:6-7)


Kristīgas dzīves sākums ir ticēt, ka Jēzus ir tavs Kungs. Pēc tam dodies ticības ceļā un seko Jēzum, ik dienu dzīvojot kopība ar Viņu. Tā patiesi ir bagāta un aizraujoša dzīve!

Taču ievērosim kādu būtisku patiesību: ceļš kopā ar Jēzu arvien norisinās saskaņā ar sākotnējo ticību. Pieņēmis Kungu Jēzu, turpini savu ceļu kopā ar Viņu!

Kas notika, kad tu sāki ticēt Jēzum? Pareizi saprazdams savu ticības dzīvi, tu teiksi: es nācu kā nabaga nožēlojams cilvēks ar visu, kas nospieda manu sirdsapziņu, un Viņa priekšā izsūdzēju savus grēkus.

Arī mums viss sākās ar to, ka mēs kā nabaga grēcinieki saņēmām Kristus pelnīto glābšanu. Mums jāpaliek pie šīs glābšanas vienmēr un šis ceļš jāturpina arī tālāk, neatkāpjoties no sākotnējās ticības un sākumā gūtajām atziņām.

Diemžēl cilvēki pārāk viegli atkāpjas no būtiskajām patiesībām, sāk paļauties uz sevi un iedomājas, ka paši zina un prot visas lietas. Tā, pavisam nemanot, viņi kļūst paštaisni un vairs nesaprot, kālab vajadzīgs Jēzus.

Turpretī citiem uzmācas apnikums. Viņi vairs nevēlas sekot vienkāršajam Evaņģēlijam un sāk ieklausīties jaunās intriģējošās mācībās, kuras piedāvā jaunas izjūtas un pārdzīvojumus, kā arī laikmetīgu kristietības skaidrojumu.

Savukārt mums jāpaliek pie ticības pamatiem, jo arvien esam nabaga grēcinieki, kam nepieciešama Dieva žēlastība. Mūsu dzīvība ir vienīgi Jēzū. Tāpēc Dieva vārds mūs aicina: dzīvojiet iesakņoti Viņā!

Sadraudzībā ar Jēzu mūsu dzīve ir brīnišķīga un bagāta.

Sekosim savam Kungam, lai Viņa griba ir mūsu likums un mēs spējam Viņam kalpot.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.