76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Lūgšana trešajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Žēlsirdīgais, mīļais Dievs, lai tev ir prieks meklēt to, kas pazudis, un vest uz taisna ceļa to, kas maldās, jo skauģis velns ļoti plosās.

nabaga grecinieki

Ak, kā mūs iepriecina tas, ka Tu uzņem grēciniekus.

Ja Tu uzņemtu vienīgi eņģeļus, tad mēs, nabaga grēcinieki, nedrīkstētu tev tuvoties. Ja Tu uzlūkotu vienīgi taisnos, kur tad paliktu mēs, netaisnie?

Bet Tu esi nabaga grēcinieku Pestītājs, Tu esi vājo ārsts. Tāpēc mēs nākam un krītam tev pie kājām. Uzņem savus nabaga bērnus, žēlo savas nomaldījušās aitiņas.

Kad mēs šīs pasaules briesmīgajā tuksnesī šurpu un turpu maldāmies, tad meklē mūs jo drīz, lai mēs nenozūdam. Lai nekrītam pie viltīgā grēka ūdens, kas gan ir gards dzerot, bet caur ko pēc tam dvēsele iet bojā.

Turi mūs savās rokās un apslēp savā klēpī, lai briesmīgais elles lācis mūs neizbiedētu. Lai mēs allaž klausāmies tavu balsi. Lai mēs tevi un svētos eņģeļus allaž iepriecinām ar atgriešanos no grēkiem un taisnu, svētu dzīvošanu, līdz Tu mūs, pilnībā no grēkiem šķīstītus, savedīsi kopā ar svētajiem eņģeļiem svētajā Debesu Valstībā, kur tevi bez mitas slavēsim.

Mēs, nabaga grēcinieki, arī tagad esam, tevis saukti, sapulcējušies, tavu Vārdu klausīties. Dod mums to klausīties auglīgi.

Mēs tevi pirms tam pazemīgi pielūgsim:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.