105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?Tu redzi arhīvu par nabaga grēcinieks

Lūgšana trešajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Žēlsirdīgais, mīļais Dievs, lai tev ir prieks meklēt to, kas pazudis, un vest uz taisna ceļa to, kas maldās, jo skauģis velns ļoti plosās.

nabaga grecinieki

Lasīt tālāk »Kristus miesa

“Mēs esam viņa miesas locekļi.” [Ef.5:30]

Kristus miesa

Lasīt tālāk »


Ko Dieva vārds saka par pēdējo tiesu

Būs tiesas diena, “jo Viņš ir nolicis dienu, kurā Viņš pasauli tiesās caur kādu vīru, ko Viņā izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem” (Ap.d.l7:31). Tā nāks pār mums visiem tad, kad Cilvēka Dēls “sēdēs uz sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā” (Mt.25:31-32). Un “visi, kas ir kapos” (Jņ.5:28) celsies augšā un būs pulcināti Viņa priekšā.

Lasīt tālāk »


Nodot sevi

“Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam.” [Rom.6:13]

Nodot sevi

Lasīt tālāk »