83. Ko Dievs vēlas sargāt ar sesto bausli?


Kur nav ticības un Kristus atziņas

“Kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā.” [1.Pēt.1:14]

Kur nav ticības un Kristus atziņas


Tas ir, izturieties tā, kā pienākas izturēties paklausīgiem bērniem. Raksti par paklausību sauc ticību.

Kas dzird Evaņģēliju un Dieva vārdu un tam tic, tas arī ir paklausīgs Dieva bērns. Tādēļ viss pārējais, kas nav Dieva vārds, ir nicināms un kājām saminams.

“..neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā.”

Tas ir, nedzīvojiet tādu dzīvi un neturieties pie tādām tradīcijām kā iepriekš, jo agrākā dzīve jums vairs nepiedien. Iepriekš jūs esat bijuši elku kalpībā, esat dzīvojuši nešķīstībā, rīšanā, plītēšanā, alkatībā, augstprātībā, dusmās, skaudībā un naidā; tā bija ļauna, pagāniska dzīve un neticība. Jūs dzīvojāt šādu dzīvi, staigādami kā akli, un paši nezinājāt, ko darāt. Tagad jums jānoliek malā visas ļaunās kārības.

Šeit Pēteris visās nelaimēs vaino nezināšanu. Jo tur, kur nav ticības un Kristus atziņas, paliek tikai maldi un aklums, tā ka cilvēks nezina, kas ir pareizi, kas – nepareizi. Tādēļ ļaudis krīt dažādu netikumu varā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.