340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?


Pārbaudiet tos garus

“Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē.” (1.Jņ.4:1)

Pārbaudiet tos garus


PAREIZI VAI NEPAREIZI?

Bībelē nav daudz norāžu uz velnu, dēmoniem un ļaunajiem gariem NEPAREIZI. Vecajā Derībā ir neskaitāmas atsauces uz ļaunuma spēkiem. Ījaba grāmata runā par to, kā velns izposta konkrēta cilvēka dzīvi. Arī Jaunajā Derībā ir atrodamas daudzas atsauces uz velnu, dēmoniem un ļaunuma spēkiem. Jēzus “izdzina daudz ļaunu garu” (Mk.1:34).
Dievs saka, ka mūsu dzīve ir cīņa, ko pamatā izraisa konflikti ar citiem cilvēkiem, tai skaitā ģimenes locekļiem, radiem un darba biedriem. NEPAREIZI. Dievs tik tiešām saka, ka šī dzīve ir cīņa (Ef.6:12). Taču Viņš arī paskaidro, ka konfliktu izraisītāji ir velns un neredzamie ļaunuma spēki. Gluži kā velns apsēda Pēteri (Mt.16:23), Viņš nereti tiek klāt arī jums un citiem, sējot cilvēku dvēselēs greizsirdības, alkatības, mēļošanas, skaudības, nenovīdības un dusmu sēklu. Tieši tas ir visu konfliktu pamatā.
Uzskats, ka velns allaž ir kaut kur tuvumā un mēģina mums nodarīt pāri, ir viena vienīga māņticība. NEPAREIZI. Ar apustuļa Pētera starpniecību Dievs mums saka: “Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt” (1.Pēt.5:8). Ja velns būtu vienīgi kādu iedomu auglis vai “aizspriedums”, viņš nespētu mums nodarīt pāri.
Medicīnā tiek izmantotas pretinfekciju vakcīnas, kas aizsargā mūsu organismu no slimībām. Dieva vārds mums māca, ka Jēzus mīt mūsos, lai cīnītos pret velnu un neļautu viņam darboties mūsu dzīvē. PAREIZI. Saskaņā ar Rakstiem Kristus ienāk mūsos caur Savu dzīvo vārdu: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani” (Gal. 2:20). Pateicoties Dieva brīnumainajai Kristības dāvanai, Jēzus ienāk mūsu dzīvē. Uzklausot, lasot, pārdomājot vai izdziedot Dieva dzīvo vārdu, Jēzus un Tēvs ienāk mūsos, lai uz mūžiem pasargātu mūs no ļaunuma postošā spēka. “Jēzus viņam atbildēja: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu”" (Jņ.14:23).
Pasaule ir pamatā laba, to virza pozitīvi spēki, un ļaunums tajā ir tikai otršķirīgs, nenozīmīgs spēks. NEPAREIZI. Redzi, Dievs saka: “Mēs zinām, ka… visa pasaule ir grimusi ļaunumā” (1.Jņ.5:19).

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.