61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?


Jēzus mācību sarunas hronoloģiskā secībā

Tieši tāpat, kā līdzības var iedalīt vienotās grupās, arī sarunas var iedalīt plašākās daļās, kaut arī sinoptiķu – Mateja, Marka un Lūkas - sakritība visvairāk iezīmējas brīnumu aprakstā.tikai katra evaņģēlija pamatdabu, bet arī tā mērķi.

Jēzus mācību sarunas hronoloģiskā secībā

Mēs bieži atklājam, ka darbi un sarunas tik pilnīgi saskaņojas kopā, ka ir grūti izrēķināt, pie kuras daļas katru vajadzētu iedalīt. Šķiet, ka Jēzus brīnumu liecības vērtība tika uzskatīta par svarīgāku nekā Viņa individuālās sarunas. To ilustrē tas, ka 13 brīnumi ir atstāstīti 3 vai 4 evaņģēlijos, 8 – divos evaņģēlijos, 6 tikai Jāņa evaņģēlijā un 5 tikai Lūkas; Matejam un Markam nav neviena neatkarīga brīnuma pārskata. Jāņa un Lūkas neatkarība skaidri parādās Jēzus mācību sarunās.

Jēzus kalpošanas sākuma posmi

JERUZĀLEME Matejs Marks Lūkas Jānis
1. Nikodēms klausās par jaunpiedzimšanu     3:1-21
SAMARIJA
2. Samariete un dzīvais ūdens       4:4-26
Kalpošana Galilejā
3. Jēzus attiecības ar Tēvu       5:17-47
4. Kalna sprediķis 5-7   6:17-49  
5. Ceļš pie Tēva ir caur Dēlu 11:25-30      
6. Jēzus – dzīvības maize       6:22-71
7. Tradīcija un liekulība 15:1-20 7:1-23    
8. Pazemošanās un piedošana citiem 18 9:33-50 9:46-50  
9. Kristus – pasaules gaisma       8:12-30
10. Jēzus un Ābrahāma mantojums       8:31-59
Perejas darbības periodi
11. Jēzus – labais Gans       10:1-21
12. Pastāvība lūgšanā     11:1-13  
13. Jēzus vara un farizeju mācības nekonsekvence   11:14-54  
14. Ticības dzīve, tās pamati un virzītājspēks   12:1-59  
15. Dieva Valstības nākšana     17:20-18:8

 

Ciešanu nedēļas laikā dotā mācība

 

Sarunas otrdienā Mateja Marka Lūkas Jāņa
16. Farizeju norāšana 23:1-39 12:38-40 20:45-47  
17. Mācība par beigu laiku 24-25 13 21:5-38  

 

Sarunas ar mācekļiem ceturtdienā
18. Jēzus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība       14
19. Jēzus – īstais vīnakoks       15
20. Vajāšanas un Svētā Gara mierinājums       16
21. Jēzus lūdz par Saviem sekotājiem       17

Mēs atkal redzam, ka Jānis ir pierakstījis vienpadsmit plašas pamācošas sarunas, par kurām pārējie evaņģēlisti vispār neko nesaka. Līdzīgā kārtā  neatkarīgas sarunas ir apkopojis Lūka, it īpaši no Perejas perioda. Visi sinoptiskie evaņģēliji ir saglabājuši Jēzus attieksmi pret farizejiem, kā arī Viņa mācību par beigu laiku. Reizēm tiek izteikts pārsteigums, kāpēc Jānis neko nesaka par Jēzus eshatoloģisko mācību, bet iemesls ir tāds, ka viņš par to ļoti daudz runā Atklāsmes grāmatā.

Jūdi reizēm izmanto senu aramiešu izteicienu saphra saipha – “burts ir zobens”. Evaņģēliju apkopotāji draudzei deva dārgus un vērtīgus ieročus. Patiešām rodas jautājums – kāds būtu mācekļu darbs bez viņu nodotajiem evaņģēlijiem, vai kur bez Pāvila vēstulēm būtu izzudusi viņa ietekme uz turpmāko baznīcas vēsturi. Patiešām: burts ir zobens!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.