281. Cik bieži mums ir vajadzīga lūgšana pēc grēku piedošanas?


Dieva ietekme uz cilvēkiem

Pavērosim, kā redzamajā gleznā reformācijas laika mākslinieks Hanss Holbeins rāda Dieva ietekmi uz cilvēkiem caur bauslību un Evaņģēliju.

Dieva ietekme uz cilvēkiem

Augšējā kreisajā stūrī parādīts, ka “bauslība ir dota caur Mozu,” bet augšējā labajā – ka “žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu” (Jņ.1:17).

Pievērsiet uzmanību kokam, kas vienā pusē ir dzīvs, bet otrā – miris. Lai gan šie pretstati ir lietoti, lai atspoguļotu bauslību un Evaņģēliju, atcerēsimies, ka abas Derības māca gan vienu, gan otru. Tādēļ gleznas centrā atrodas gan Vecās Derības pravietis Jesaja, gan Jaunās Derības Jānis Kristītājs. Viņi abi mierina izmisušu grēcinieku un vērš viņa skatienu uz Kristu.

 1. Ādams un Ieva krīt grēkā (1.Moz.2:16-17; 3:1-7)
 2. Grēks izraisa garīgu un fizisku nāvi
 3. Mozus saņem no Dieva bauslību, lai mācītu cilvēkiem atšķirt labo no ļaunā
 4. Dievs dziedina Vecās Derības ticīgos un norāda uz pestīšanu, kurai jānāk caur Kristu
 5. Dieva bauslības apsūdzētam grēciniekam (Rom.7:25) pravietis Jesaja pareģo Pestītāja dzimšanu
 6. Arī Jānis Kristītājs norāda uz Kristu un Evaņģēlija grēku piedošanas apsolījumu
 7. Jaunava Marija saņem solījumu, ka viņa dos dzīvību pasaules Pestītājam
 8. Eņģelis pavēsta ganiem par Pestītāja dzimšanu
 9. Jēzus vada savus mācekļus, tiem skaidri mācīdams gan bauslību, gan Evaņģēliju
 10. Kristus cieš krusta nāvē, mirdams par mūsu grēkiem
 11. Kristus augšāmceļas no mirušajiem, satriecot nāvi un velna varu
 12. Gleznas vidū redzamais koks, kurš pārdala gleznu divās daļās, simbolizē (2.Kor.3:6): “Burts nokauj, bet Gars dara dzīvu.”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.