138. Kas ir grēks pret Svēto Garu?


Kurš turēja otu tad, kad tika gleznota Kristus bilde?

Bībele un visa kristīgā baznīca atbild: to ir darījis Svētais Gars. Pats Dievs bija līdzdalīgs šīs bildes tapšanā. Pats Dievs ir darījis tā, ka Bībeles stāstījums mums sniedz vispatiesāko attēlojumu, kāds vien cilvēku valodā iespējams, lai paustu dziļāko Kristus dzīves un darba saturu.

Kurš turēja otu tad, kad tika gleznota Kristus bilde?

Nav jāglezno šī bilde no jauna, nav jānoskrāpē krāsas, lai atsegtu senākus slāņus, nav jānotušē atsevišķas krāsas vai jāuzsver kādas zināmas līnijas, nedz arī jāuzklāj aizsegs pār kādu audekla daļu, ko daži vēlas darīt, lai izceltu “vēsturisko Jēzu”. Nav arī sevi jānodarbina ar jautājumu, vai šis vai tas patiesi ir iespējams noteiktos apstākļos, vai šī vai tā persona ir bijusi klāt kādā notikumā, vai kāds noteikts stāsts ir jāuztver kā patiess vēstu risks notikums vai varbūt piemērs, kas paskaidro kādu garīgu patiesību. Var droši paļauties uz to, ka Dievam labpaticis zināmas audekla daļas atstāt neskaidras vai pustumsā.

Bilde var būt gan stilizēta, gan vienkāršota, perspektīva var būt saīsināta, un detaļas var būt pārkārtotas. Baznīca to visos laikos ir labi apzinājusies. Ja ļauj tam visam saskanēt un to visu aplūko kopsakarā, tad no Bībeles lappusēm atklājas Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja, bilde, kas ir patiesākā un uzticamākā, kāda jebkad tapusi ar cilvēku valodas un cilvēcisku jēdzienu starpniecību. Tas, ka šī bilde neietver pilnīgi visu patiesību, ir cita lieta.

Šeit, virs zemes, mūsu zināšanas par Dievu aizvien ir nepilnīgas. Nedz mūsu apjēgumi, nedz domāšanas formas nav pietiekamas, lai izteiktu un aprakstītu trīsvienīgo Dievu. Taču mēs nekad nespēsim iegūt patiesāku Tēva, Dēla un Svētā Gara attēlojumu, kā mums dots Bībelē. Un ar šo attēlojumu pilnīgi pietiek mūsu glābšanai. Mums jācenšas to ieraudzīt tieši tādu, kā Bībele mums to sniedz. Centieni to kritizēt, mainīt vai “attīrīt” ir pilnīgs pārpratums.

Par zināšanām, kas dotas Bībelē, vairāk mums tiks atklāts citā pasaulē. Šeit virs zemes nav citas kristietības kā Bībeles kristietība, nav citu zināšanu par Dievu kā tās, kuras mums sniedz Dieva vārds un nav cita ceļa pie Viņa kā Bībeles mācītā pestīšanas mācība.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.