124. Kā Dievs īsteno savu solījumu?


Lasi, tad neapsunos

Protams, mūsu draudzes locekļi Bībeli lasa maz.


Cilvēki ir tik atšķirīgi. Ir cilvēki, kas to dara regulāri. Viņiem ir savi Bībeles lasīšanas plāni. Viņi to dara pastāvīgi.

Man liekas, ka, lai iekustinātu, iededzinātu ļaudis, lai viņiem gribētos pašiem lasīt, atklāt, daudz palīdz Bībeles stundas. Mums draudzē ir Bībeles stundas, kad mēs lasām kādu Bībeles grāmatu. Lasām un apspriežam. Tas notiek reizi nedēļā. Mums ir bijis arī daudz tematisku sanāksmju. Bet tieši Bībeles lasīšana pēc kārtas ir ļoti vērtīga.

Un pa gadiem esam daudz lasījuši. Tas cilvēkus ierosina lasīt pašiem. Bet es jūtu, ka cilvēkiem ir gan nedrošība, gan negribēšana, gan aizbildināšanās, kāpēc viņi nelasa. Bet ir ļaudis, kas ļoti labprāt lasa.

Adventes Vēstis 2009. gads | Augusts, #08 (162)Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.