115. Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?


Katehismos Luters esot izlaidis otro bausli

Nepareizs ir apgalvojums, ka Mārtiņš Luters savos katehismos otro bausli (tēlu aizliegums) ir vienkārši izlaidis.

katehismos Luters esot izlaidis otro bauslii

Jānorāda, ka jau ilgi pirms viņa pastāvēja divas iespējas, kā sakārtot no 5.Mozus grāmatas (4:13) ņemto baušļu desmitu (dekalogu).

Viena iespēja bija tāda, ka tiek apvienoti 1. un 2. bauslis, otra — tiek apvienoti 9. un 10. bauslis, kuri abi sākas ar vārdiem “tev nebūs iekārot”.

Pirmo iedalījumu ir lietojis Augustīns un citi, arī Luters. Pie tam nav pamanīts, ka izvērsto, ar 2. bausli saistīto soda piedraudējumu “Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs…” Luters Mazajā katehismā ievietojis kā baušļu apkopojumu un Lielajā katehismā pie 1. baušla, kur tas parādās kā “pirmā baušļa pielikuma izskaidrojums”.

Šis nodalījums beidzas ar atgādinājumu, kas ir noderīgs arī mums:

“Tādēļ lai ikviens to ņem nopietni pie sirds un nedomā, ka tas ir cilvēka sacīts. Jo šis apsolījums tev dod vai nu mūžīgo svētību, laimi un prieku, vai arī mūžīgas dusmas, nelaimi un sirds ciešanas.”

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.