337. Cik daudz un dažādas ir biktis?


Par slimībām un dziedināšanu Bībelē

Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās Viņa priekšā zemē un sacīja: “Kungs, ja Tu gribi, Tu vari mani šķīstīt.” (Mt.8:2)

par slimībām


Attieksmē pret Jēzu šī vīra ticības nostāja bija pareiza. Viņš nešaubījās par Jēzus spēju viņu dziedināt. Viņš bieži bija vērojis Jēzu un Viņa brīnumus un tāpēc nešaubījās. Svarīgākais bija noskaidrot, vai Jēzus viņa dziedināšanu vēlējās.

Neticība jautā: vai Jēzus spēj? Un tūlīt pat tai ir gatava atbilde: protams, ka nespēj! Brīnumaina dziedināšana ir ilūzija. Slimības gaita var norisināties tikai pēc dabas likumiem. Ja ārsti nespēj palīdzēt slimajam ar zālēm un operācijām, tad to nespēj neviens. Viss pārējais ir tikai fantāzija un iedomas. – Tā spriež neticība.

Savukārt ticība saka: ja Tu, Kungs, gribi, Tu spēj!

Bet vai Jēzus tiešām to grib? Vai brīnumaina dziedināšana saskan ar Viņa gribu un prātu?

Bībele daudz ko stāsta par slimībām un dziedināšanu. Piemēram, to, ka mēs varam lūgt par slimajiem un rīkoties saskaņā ar Jēkaba vēstulē rakstīto (Jēk.5:13). Arī šodien Tas Kungs dod Savai draudzei dziedināšanas dāvanu (1.Kor.12:9). Un mēs visi noteikti esam pieredzējuši, ka Dievs grib un spēj ārstēt slimos.

Evaņģēlijā pieminētais slimnieks dzirdēja Jēzus atbildi: “Es gribu. Topi šķīsts!” Un vīrs tūlīt tapa izārstēts no savas spitālības.

Rīkosimies līdzīgi šim vīram un liksim savu slimību Tā Kunga rokās! Teiksim: ja Tu, Kungs, gribi, dari mani veselu! Bet vienmēr paturēsim prātā, ka Jēzus arvien zina labāk, kas mums vajadzīgs.

Taču Bībele stāsta arī par cilvēkiem, kas netika tūdaļ dziedināti. “Trofimu es atstāju neveselu Milētā,” stāsta Pāvils (2.Tim.4:20). Timotejs bieži bija slims, un Pāvils ieteica viņam kā zāles lietot nedaudz vīna (1.Tim.5:23). Nav pareizi, ja cilvēks tikai lūdz Dieva dziedināšanu, bet zāles nelieto. Liegt sev vai citiem medicīnisko palīdzību būtu smaga kļūda.

Slimais vīrs teica: “Ja Tu gribi..” Dievu piespiest nav iespējams, un Viņa prātu mēs nespējam mainīt. Bet patiesa lūgšana pēc dziedināšanas skan apmēram šādi: “Kungs Jēzu, pagodini Savu vārdu un dari mani veselu! Bet, ja Tavs vārds top pagodināts ar manu slimību, es Tevi lūdzu – dari vēl vienu brīnumu, dodot man pacietību panest šo slimību par godu Tavam svētajam vārdam.”

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.