104. Ko Dievs pavēl septītajā bauslī?


Kas ir Jēzus un ko Viņš spēj?

“Bet, lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca un sacīja: “Kungs, palīdzi man!” Un, tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: “Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?””[Mt.14:30-31]

Kas ir Jēzus un ko Viņš spēj?


Kāpēc šis neparastais stāsts Bībelē ir atrodams? Protams, tā nav tikai liecība par zīmīgu pagātnes notikumu. Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva vārds, tāpēc nešaubāmies par stāsta patiesumu. Tomēr stāstītajam ir kāds dziļāks nolūks, nevis tikai pārsteigt mūs ar kādu pārdabisku notikumu.

Skaidrs, ka tajā naktī Pēteris piedzīvoja ko tādu, ko nav piedzīvojis neviens cilvēks ne pirms, ne pēc viņa. Mēs lasām, ka Pēteris apņēmības pilns devās Jēzum pretī, bet turpinājums, kā tas mēdz būt, vairs nebija tik labs. Tomēr stāsta galvenais varonis nav Pēteris.

Galvenais varonis – kā visur Evaņģēlijā – ir Jēzus.

Ieraudzījis, kādā nelaimē mācekļi nakts vidū bija nokļuvuši, Jēzus nāca pie viņiem pa jūras virsu. Kad mācekļi jau bija zaudējuši visas cerības, ieradās Jēzus un apklusināja vētru. Stāsta kulminācija ir vārdi: “Un tie, kas bija laivā, metās Viņa priekšā ceļos un sacīja: “Patiesi Tu esi Dieva Dēls.””

Jēzus patiesi ir Dieva Dēls, un nekādi šķēršļi nespēj stāties Viņam ceļā. Jēzus ir Pestītājs visiem, kas uz Viņu paļaujas.

“Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?” – jautāja Jēzus.

Ko gan Pēteris varēja atbildēt? Bībelē atbildes nav, jo jautājums ir smags.

Kādēļ mēs – tu un es – tik bieži šaubāmies? Vai no Svētajiem Rakstiem mēs neesam mācījušies un sapratuši, kas ir Jēzus un ko Viņš spēj? Vai savā dzīvē neesam pieredzējuši, ka Viņš par mums gādā gan lielās, gan mazās lietās?

Ikreiz, kad šo gādību piedzīvojam, mēs ticam un nešaubāmies, – gluži kā Pēteris nešaubījās un varēja iet pa jūras viļņiem. Tomēr, ieraugot lielo vētru, viņš no jauna sāka šaubīties.

Kāpēc mēs šaubāmies? Arī mums šis ir smags jautājums.

Pazemosimies no jauna mūsu brīnišķīgā un uzticamā Glābēja priekšā, jo Viņš patiesi ir Dieva Dēls.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.