32. Kas ir ļauna vēlēšana?


Kādiem jābūt kristīgas dzīves darbiem un augļiem

Tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesība. [1.Pet.2:1]

kādiem jābūt kristīgas dzīves darbiem un augļiem

Apustulis sāk pamācību par to, kādiem jābūt kristīgas dzīves darbiem un augļiem. Jau daudzkārt esam sacījuši, ka kristīgā dzīve sastāv no divām dalām, proti, no ticības Dievam un mīlestības pret tuvāko.

Tāpat esam sacījuši: kristīgā ticība mums tiek dota tādā veidā, ka visu šīs dzīves laiku mūsu miesā tomēr vēl paliek ļaunas tieksmes, jo nav neviena tāda svētā, kuram nebūtu miesas. Bet tas, kurš dzīvo miesā, nevar būt pilnīgi šķīsts. Jo ļaunākie kādi vien mums ir, atrodas mūsu pašu krūtīs, mūsu miesā un asinīs. Tie ir ar mums gan miegā, gan nomodā. — gluži kā ļauns viesis, kas reiz ticis ielūgts namā un vairs nav padzenams.

Tādēļ, tā kā Kungs Kristus viss un pilnīgi ticībā ir kļuvis mūsu un no Viņa esat saņēmuši pestīšanu un visus Viņa dārgumus, tad turpmāk jūsu uzdevums ir nolikt malā visu ļaunumu, novērsties no visa, kas ļauns, arī no visas viltības.

Mums, kristiešiem, piederas izturēties pret citiem cilvēkiem nevis tādā veidā, kā ierasts pasaulei, bet gan krietni un godīgi, ar skaidru sirdi, tāpat kā pret Dievu, vienkārši un patiesi

Sv. Pēteris saka arī, ka mums jānoliek malā skaudība un aprunāšana. Tas ir ļoti ierasts netikums, kas bieži sastopams ļaužu vidū. Aprunāšana parasti ir vieglprātīga un notiek gluži nemanot. Tādēļ sargieties no šādām lietām — apustulis saka — un uzcītīgi tiecieties pēc tā, lai zinātu, kādi ir Gara augļi.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.