282. Kādēļ pievienot Svētajai Lūgšanai vārdus "kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem"?


Esiet modri

Es zinu, kāpēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. [Ap.d.20:29-30]

Esiet modri


Pāvils juta, ka pienācis laiks doties projām. Viņa kalpošana šajā vietā tuvojās beigām. Tas nozīmēja, ka turpmāk Pāvils ar savu sludināšanu un padomdošanu palīdzēt vairs nevarēs. Tomēr viņš apzinājās, ka draudzei netrūks mācītāju un sludinātāju.

Esiet modri, brīdina Pāvils, jo jūsu vidū noteikti ieradīsies arī viltus gani un mācītāji – cilvēki, kas runās jaukas “garīgas” lietas, patiesībā būdami vilki avju drānās. Viņos neklausieties!

Ļaunākais, ka daļa šo maldu mācītāju celsies no baznīcas kalpotāju vidus. Tie nāks “no jūsu pašu vidus”, saka apustulis, runādams uz kristīgās draudzes vecajiem un vadītājiem. Maldu mācītāji celsies no mācītāju un sludinātāju vidus, vilinot kristiešus prom no patiesas kristīgās ticības.

Nav šaubu, ka, dzirdot no Pāvila šādus vārdus, cilvēki izbijās. Tikpat izbijušies bija arī mācekļi tās dienas vakarā, kad Jēzus teica: “Viens no jums Mani nodos.” Mācekļi toreiz jautāja: “Taču ne es, Kungs?” Iespējams, ka šādi pie sevis domāja arī Efezas draudzes vecajie.

Bībele mūs mudina saglabāt modrību. Ne viss ir kristīgs un biblisks, kas par tādu uzdodas. Mācītāja ordinācija un amata tērps vēl negarantē, ka mācība un dzīve būs laba un pareiza. Esi piesardzīgs! Pārbaudi visu teikto un izvērtē Dieva vārda gaismā!

Un tu, kas esi – vai vēlies kļūt – kristīgās draudzes vadītājs un gatavojies kalpot kā mācītājs un dvēseļu kopējs Dieva baznīcā, pārbaudi pats sevi! Turies pie Dieva vārda, lai nekas tevi nepavedina uz svešām mācībām un tu nekļūsti par maldinātāju. Mums visiem, kas apliecinām Kristus vārdu, šis pamudinājums jāliek pie sirds.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.