149. Ko Dievs ir darījis zināmu par dievišķo personu atšķirībām?


Klupšanas akmens neticīgajiem

“Un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti.” [1.Pet.2:7-8]

klupšanas akmens neticīgajiem


Neticīgie neuzskata Kristu par izredzētu, dārgu akmeni, bet nomet Viņu pie malas vai paklūp pār Viņu. Tādēļ šiem ļaudīm Viņš nesniedz mierinājumu, bet šķiet kaitīgs un piedauzīgs.

Bet neticīgie ir ne tikai tie, kuri rupji un atklāti grēko, bet vēl jo vairāk — izcili svētie, kuri paļaujas uz savu brīvo gribu, uz saviem darbiem un dievbijību. Viņiem šis akmens kļūst par piedauzības akmeni, un viņi paklūp pār to.

Tāda ir apgrēcība un piedauzība, par kuru Raksti daudzviet runā. Tā jūdi vēl šodien piedauzās pie šī akmens, un šī piedauzība nebeigsies līdz pat pastarai dienai. Tad šis akmens kritīs uz visiem neticīgajiem un tos satrieks. Tādēļ, kaut arī Kristus ir dārgs, izredzēts stūra akmens, tomēr Viņam jākļūst arī par piedauzības un klupšanas akmeni — ne Viņa vainas dēļ.

Jūdi lielījās ar savu vārdu, ar to, ka viņi esot Dieva tauta, tādēļ neesot iespējams, ka tie maldītos. Tāpat notiek arī tagad, rotādamies ar Kristus un Baznīcas vārdu, noliedz Kristu un met projām šo dārgo akmeni.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

3 atsauces par “Klupšanas akmens neticīgajiem”

 1. Maddock:


  Cik es no malas redzu, cilvēkiem nav saprotams ne arhaisms “piedauzības akmens” (te savu lomu nospēlē arī nekorekts tulkojums), ne termins “klupšanas akmens”, kam laiku gaitā pilnīgi zudusi jēga. Tāpēc nolēmu izskaidrot šo parādību.

  Principā šie abi akmeņi nozīmē vienu lietu – tas ir viduslaiku tests. No tās pat sērijas, kur sasieta un ūdenī iemesta sieviete skaitās ragana, ja izdzīvo, un šķīsta dvēsele, ja noslīkst. Cīņa ar vampīriem – ja cilvēkam sirdi caurdur ar apses mietu un šis nomirst, tātad 100% bija vampīrs. Klupšanas akmens strādāja līdzīgi, parasti tas bija akmens slieksnis, kam pāri gāja ķēdīte pārbaudāmo ļaužu, kurš uz slieksnīša paklupa, to ķēra ciet…

  Parasts tests. Mūsdienās jau it kā arī labākus paņēmienus varētu pielietot, jo tagad tak visi prot lasīt un rakstīt – izdaliet baznīcā anketu ar dažādiem apgalvojumiem, palūdzat salikt krustiņus pareizajās vietās. Principā jau it kā var ar Svētā Gara palīdzību tikt cauri jebkuram tādam testam, bet praktiski to neizies pat kolektīvs, kurā būs salasīti vieni vienīgi mācītāji un draudžu gani.

 2. talyc:


  Skats no alas ir uzklausīts :)

  Diez vai še iet runa par akmeņiem un akmens sliekšņiem
  Taču protams varam arī to apskatīt saskaņā ar Maddock teikto

  Jo ir kvantums, kas saucās kristieši un ir daudzi, kas sakās šaurā ceļa gājēji, taču ne visi ir patiesi redzoši, kaut ar bez-maz katram no tiem acis pierē ir dotas. Parasti klūp tie, kuri ir sekojuši tādiem, kuri seko sekotājiem, kuri savukārt seko plūsmai.

 3. gviclo:


  Tas gan. Atstājiet tos! Tie ir akli akliem ceļa rādītāji; bet, ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. Mt.15:14Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.