246. Kā notiks augšāmcelšanās?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par kristiešu dzīve

Kādiem jābūt kristīgas dzīves darbiem un augļiem

Tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesība. [1.Pet.2:1]

kādiem jābūt kristīgas dzīves darbiem un augļiem

Lasīt tālāk »Kristieši jau dzīvo Debesīs

“Bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte.” [Gal.4:26]

kristieši jau dzīvo Debesīs

Lasīt tālāk »


Būt par Kristus vēstuli

Jūs esat pasaules gaišums. [Mt.5:14]

Būt par Kristus vēstuli

Lasīt tālāk »


Kristīgās dzīves rozes un lilijas

Kristiešiem nebūt nav pašsaprotami, ka viņi drīkst atrasties citu kristiešu vidū. Jēzus Kristus mita starp ienaidniekiem. Visbeidzot Viņu pameta visi mācekļi.

Kristīgās dzīves rozes un lilijas

Lasīt tālāk »


Kā kristietim ir jādzīvo pasaulē?

“Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā.” [Tit.2:11–12]

Kā kristietim ir jādzīvo pasaulē

Lasīt tālāk »


 1  2 »