39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?Tu redzi sadaļas e-refleksijas arhīvu

Cilvēciskā realitāte

Cilvēks Jēzus Kristus nozīmē, ka Dievs ir ienācis radītajā realitātē.

Cilvēciskā realitāte

Lasīt tālāk »Luters pret Karlštatu

Ņemot vērā visu emocionālo un patvaļīgo izrīkošanos ar žēlastības līdzekļiem, jāteic, ka Lutera atbilde Karlštatam rakstā Pret debesu praviešiem nebūt nav zaudējusi aktualitāti.

Luters pret Karlštatu

Lasīt tālāk »


Cilvēki nepareizi izturas pret Dieva baušļiem

Lielākais un briesmīgākais ļaunums, kas izriet no vieglprātīgas un aplamās attieksmes pret Dieva baušļiem, ir tas, ka cilvēks, kas ārēji nenicina Dievu un vēlas atšķirties no pasaules, gribēdams būt Dieva bērns un viņa sekotājs, diemžēl kļūst par labo darbu svētuli un par savu iedomu apstulbotu farizeju, kas Dieva Garam paliek nepieejamāks nekā citi bezdievīgi grēcinieki — saskaņā ar Kristus vārdiem: “Patiesi Es jums saku: muitnieki un netikles drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs” (Mt.21:31).

Cilvēki nepareizi izturas pret Dieva baušļiem

Lasīt tālāk »


Nepiemini manus jaunības grēkus

Bībele māca, ka Dievs ir visuresošs, visa redzētājs un visa zinātājs. Tas nozīmē, ka arī par mani un tevi Dievs zina pilnīgi visas lietas.

Nepiemini manus jaunības grēkus

Lasīt tālāk »


Jezuītu nīdējs superintendents Samsons un vella kalpi

Superintendents Hermanis Samsons bija talantīgs luteriskās ortodoksijas laika teologs ar spīdošu karjeru 17.gs. sākumā Rīgā, un daudziem pazīstams kā viens no varoņiem Rutku Tēva vēsturiskajā romānā “Trīs vella kalpi.”

Jezuītu nīdējs superintendents Samsons un vella kalpi

Lasīt tālāk »