11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?


Brīdinājums no maldu mācībām

Ēdenes dārzā velns čūskas izskatā kārdināja Ievu apšaubīt Dieva vārdu (1.Moz.3:4-5; 2.Kor.11:3). Nākamās trīs rindkopas rāda, ka velns cītīgi darbojas, lai liktu cilvēkiem šaubīties pat par to, vai Debesu Tēvs vispār eksistē.

Brīdinājums no maldu mācībām

  • Luteriskās baznīcas enciklopēdija vēsta, ka modernais cilvēks, cenšoties izprast, kā reliģija ietekmē cilvēka dvēseli, lielā mērā pamatojas uz Frīdriha Šleiermahera (1768–1834) mācību. Tomēr Šleiermahera mācība ir ļoti bīstama, jo viņš mācīja, ka kristiešiem attiecībā uz Dievu nevajadzētu lietot Trīsvienības jēdzienu “Tēvs, Dēls un Svētais Gars”, jo tas esot pārāk neizprotami. Reformātu teologs Šleiermahers apgalvoja, ka kristīgajai ticībai nav nepieciešamības runāt par Trīsvienību.
  • Nesen luterāņu izdotajā Kristīgajā dogmatikā – redaktori Karls Brātens un Roberts V. Džensons – ir atmesta bibliskā mācība par Trīsvienību. Šajā grāmatā ir teikts: “Trīsvienības vārds nenokrita no debesīm. To radīja ticīgie, lai runātu par Dievu, ar kuru mēs esam saistīti.. “Tēvs, Dēls un Svētais Gars” vienkārši saplūda kopā kā viena [Dieva] vārds, kurš tā tika uztverts, un acīmredzot tas notika, pirms tika noskaidrota šī termina piemērotība” (Christian Dogmatics, 1. sēj., 93. lpp.).

  • Vēl radikālāks uzbrukums Trīsvienībai un Debesu Tēvam ir nesen iznākušajā Letijas Raselas grāmatā, kur viņa raksta: “Ir iespējams runāt par Dievu Radītāju, nelietojot vīriešu dzimti. Tāpat arī varbūt ir lietderīgāk, runājot par Svēto Garu, Mierinātāju, lietot sieviešu dzimti” (Human Liberation: A Feminist Perspective, 22. lpp.)

Ir tik briesmīgi redzēt, kā velns, slēpjoties aiz tā saukto Bībeles pētnieku maskas, aizvien nekaunīgāk uzbrūk Trīsvienībai un Debesu Tēvam. Mūsdienās viņš pamanās slēptā veidā ielavīties pat grāmatās, kas domātas topošo luterāņu mācītāju sagatavošanai.

Apustulis mūs brīdina: Uzmanieties! Pārbaudiet garus (1.Jņ.4:1)! Mācība par Trīsvienību nebūt nav neskaidra vai maznozīmīga Bībeles mācība. Tā ir ļoti būtiska, jo Dievs vairākkārt Sevi šādi atklāj Bībelē. Īpaši skaidri mēs to redzam Jēzus pavēlē kristīt “Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā”.

Izlasiet un pārdomājiet arī Jņ.17. Visa šī nodaļa (26 panti) atstāsta intīmo sarunu starp Jēzu un Viņa Debesu Tēvu. Tā palīdzēs jums labāk izprast ciešo saikni starp Debesu Tēvu un Viņa Dēlu, kā arī Viņu attieksmi pret jums.

    Mīļais Tēvs, “divas lietas es lūdzos no Tevis, un neliedz man tās, iekāms es mirstu: elku kalpība un meli lai būtu tālu projām no manis; nabadzību un bagātību nepiešķir man! Bet atļauj man baudīt manu dienišķo maizi. Citādi es varētu, kad es būtu pārmērīgi paēdis, sākt Tevi noliegt un sacīt: “Kur tad ir Tas Kungs?” Vai arī, ja es kļūtu pārmērīgi nabags, es varētu sākt zagt un apgrēkoties pret sava Dieva vārdu” (Sal.pam.30:7-9). Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.